Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Specjalista ds. projektów edukacyjnych 

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, która w intelektualnym i duchowym dorobku Karola Wojtyły poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy aktywni w obszarze kultury, edukacji oraz budowania społecznie zaangażowanego społeczeństwa. Centrum to miejsce spotkań i dialogu, w którym kreujemy przestrzeń współpracy ze środowiskiem naukowym i artystycznym ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi.

Aktualnie poszukujemy kandydata lub kandydatki do pracy na stanowisku:

 

Specjalista ds. projektów edukacyjnych 

 

Zadania:

 1. Kreacja i koordynacja atrakcyjnych projektów edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Warszawy z wykorzystaniem niestandardowych pomysłów i narzędzi.
 2. Przygotowanie i realizacja warsztatów, spotkań tematycznych, konkursów.
 3. Współtworzenie i realizacja programu edukacyjnego dla stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 4. Tworzenie i integrowanie środowiska stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 1. Obsługa procesu rekrutacyjnego do stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II: ocena (formalna i merytoryczna) wniosków o stypendium.
 2. Współpraca z jednostkami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji powierzonych zadań.

 

Warunki:

 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 2. Wynagrodzenie: stałe miesięczne.
 3. Dostęp do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Praca w dynamicznym zespole przy ciekawych i wartościowych projektach.
 5. Dostęp do szkoleń oraz możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi ludźmi oraz wiodącymi instytucjami kultury.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia i pokrewne.
 2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów edukacyjnych.
 3. Znajomość nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych.
 4. Umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu projektu, praca w zespole projektowym.
 5. Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów.
 1. Dobra organizacja pracy własnej, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność.
 2. Znajomość pakietu MS Office.
 3. Wysoka kultura osobista

  

Dodatkowym atutem będą:

 1. Doświadczenie w obsłudze programów stypendialnych.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Kreatywność i elastyczne podejście do powierzonych zadań.
 4. Dyspozycyjność.

 

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać do dnia  26 lipca 2021 roku (włącznie) na adres e-mail: rekrutacjadse@centrumjp2.pl.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacji, prosimy o umieszczenie następujących klauzul zgody w dokumentach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody”.

Aplikując na wolne stanowiska pracy w Centrum Myśli Jana Pawła II zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Centrum Myśli Jana Pawła II jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Opublikowano 13.07.2021

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II