Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Specjalista ds. prawno-administracyjnych

Zadania:

  1. opracowywanie projektów umów (zlecenia, o dzieło, dot. praw autorskich i praw pokrewnych, sponsorskie, najmu), regulaminów, porozumień, zarządzeń, pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności statutowej instytucji
  2. pomoc w koordynacji procedury tworzenia dokumentów prawnych w instytucji
  3. współpraca z pracownikami instytucji – głównie w zakresie konsultowania treści tworzonych dokumentów oraz kancelarią prawną obsługującą instytucję w zakresie konsultowania tworzonych dokumentów i udzielanych opinii i informacji prawnych
  4. wykonywanie czynności administracyjnych w biurze – ewidencjonowanie umów, drukowanie, skanowanie dokumentów, nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów

Wymagania:

  1. wykształcenie wyższe prawnicze lub status studenta III – V roku studiów prawniczych;
  2. co najmniej roczne doświadczenie w zakresie opracowywania projektów umów i innych dokumentów prawnych
  3. znajomość prawa cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  4. komunikatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, terminowość.

Mile widziane:

  1. znajomość zagadnień prawnych dotyczących działalności instytucji kultury, zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych;
  2. dobra znajomość języka angielskiego i języka prawniczego angielskiego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacjada@centrumjp2.pl do dnia 21.01.2020.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do celów rekrutacji, prosimy o umieszczenie następujących klauzul zgody w dokumentach rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody”.

Aplikując na wolne stanowiska pracy w Centrum Myśli Jana Pawła II zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Centrum Myśli Jana Pawła II jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Więcej informacji dot. RODO na https://www.centrumjp2.pl/rodo-rekrutacja/

Opublikowano 05.12.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online