Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Specjalista ds. kadr i płac

Centrum Myśli Jana Pawła II – samorządowa instytucja kultury m. st. Warszawy, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Specjalisty ds. kadr i płac.

Zadania:

 • prowadzenie całokształtu dokumentacji i ewidencji związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (akta osobowe, badania lekarskie, szkolenia BHP, czas pracy, urlopy, itp.),
 • naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i podatków oraz realizacja przelewów,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych (zleceń, dzieł, praw autorskich),
 • realizacja polityki zatrudnienia poprzez rekrutację, selekcję, szkolenia pracowników,
 • sprawozdawczość do ZUS, US, GUS i PFRON.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, administracja i pokrewne),
 • min. 2 letnie doświadczenie w obszarze kadr i płac na samodzielnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
 • bardzo dobra obsługa programu Symfonia Kadry i Płace, Płatnika, Ms Excel,
 • umiejętność rozliczania należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie: stałe miesięczne uzależnione od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz kwartalne premie uznaniowe, nagrody za wybitne osiągnięcia,
 • motywującą atmosferę i dużą samodzielność w pracy,
 • dostęp do szkoleń,
 • możliwość skorzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pracę przy bardzo ciekawych projektach za zakresu kultury i edukacji.

 

 Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość prawa autorskiego,
 • umiejętność tworzenia umów cywilnoprawnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać do dnia 15.07.2018 na adres e-mail: rekrutacja@centrumjp2.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”

RODO – rekrutacja pracowników Centrum Myśli Jana Pawła II

Opublikowano 15.06.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.