Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Specjalista ds. kadr i płac

Rekrutacja

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, której zadaniem jest stawianie pytań o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. W działaniach programowych Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar.

Dołącz do naszego zespołu!

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty do spraw kadr i płac.

Opis stanowiska i zadania:

 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy i umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS, US, PFRON, GUS,
 • nadzór nad prawidłowym planowaniem i rozliczaniem czasu pracy,
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych – obsługa programu PŁATNIK,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników,
 • obsługa osobowego i bezosobowego funduszu płac w zakresie naliczania wypłat. Samodzielne naliczanie list płac,
 • kontrolowanie i uaktualnianie badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu BHP,
 • obsługa PPK.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • wynagrodzenie: stałe miesięczne uzależnione od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz kwartalne premie uznaniowe, nagrody za wybitne osiągnięcia,
 • motywującą atmosferę i dużą samodzielność w pracy,
 • dostęp do szkoleń,
 • możliwość skorzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo, administracja i pokrewne),
 • min. 3 letnie doświadczenie w obszarze kadr i płac na samodzielnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
 • bardzo dobra obsługa programu Symfonia Kadry i Płace, Płatnika, Ms Excel,
 • umiejętność rozliczania należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności i dużej kultury osobistej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość prawa autorskiego,
 • umiejętność tworzenia umów cywilnoprawnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać do dnia 26 maja 2023 na adres e-mail: rekrutacjahr@centrumjp2.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)”.

Opublikowano 16.05.2023

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II