Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Specjalista ds. badań naukowych

Instytut Badań Naukowych (IBN), działający w Centrum Myśli Jana Pawła II, jest interdyscyplinarnym ośrodkiem naukowym zgłębiającym myśl Jana Pawła II oraz wprowadzającym ją w krajowy i światowy obieg intelektualny. Prowadzimy działalność dydaktyczną oraz badawczą, organizujemy także szkoły letnie, wykłady otwarte, seminaria badawcze oraz konferencje naukowe. W związku z dynamicznym rozwojem placówki poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. badań naukowych

Główne zadania:

 1. Prowadzenie ścieżki naukowej programów badawczych, w tym:
 • merytoryczne i metodologiczne opracowanie działań badawczych z zakresu filozofii, teologii, etyki, nauk politycznych, historii itp., ściśle związanych z dziełem oraz postacią Jana Pawła II;
 • organizację seminariów, konferencji;
 • opracowanie publikacji naukowych;
 • przygotowanie harmonogramu działań;
 • konsolidacja środowiska naukowego skupionego wokół Centrum (naukowcy i studenci).
 1. Tworzenie nauki inspirowanej i opartej o myśl Jana Pawła II, w tym:
 • prowadzenie badań naukowych samodzielnie oraz w zespołach interdyscyplinarnych;
 • merytoryczne opracowywanie wizyt studyjnych, debat, seminariów, spotkań otwartych, wykładów oraz konferencji;
 • upowszechnianie wyników badań (również poprzez regularne publikacje);
 • proaktywne inspirowanie i kształtowanie dyskusji publicznej poprzez udział w debatach oraz konferencjach a także obecność w mediach.
 1. Ubieganie się o granty badawcze (jako instytucja wdrażająca oraz jako partner):
 • przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie badań naukowych;
 • pozyskiwanie i współpraca z partnerami.
 1. Współpraca z innymi działami Centrum
 • z Działem Komunikacji w zakresie działań promocyjnych oraz rozwoju powiązań społecznościowych IBN;
 • z Działem Administracji w zakresie działań administracyjno-logistycznych;
 • z Działem Upowszechniania w zakresie organizacji spotkań, debat i konferencji.
 1. Regularne raportowanie do kierownika IBN oraz Dyrekcji Centrum (według potrzeb).

Od idealnych kandydatów oczekujemy:

 • stopnia naukowego doktora (preferowane kierunki: filozofia, nauki polityczne, teologia, historia, ekonomia, socjologia);
 • minimum rocznego doświadczenia w pracy naukowej;
 • biegłej znajomości przynajmniej jednego języka obcego;
 • pogłębionej wiedzy o życiu i myśli Jana Pawła II;
 • dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych;
 • doświadczenia w organizowaniu konferencji, seminariów, projektów adresowanych do studentów oraz środowiska naukowego;
 • doświadczenia we współpracy z ośrodkami naukowymi, w tym z ośrodkami zagranicznymi,
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów i umiejętności budowania relacji;
 • zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności pracy zespołowej;
 • zaangażowania, odpowiedzialności i ambitnego podejścia do zadań;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu grantów badawczych oraz uczestnictwo w projektach badawczych będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy następujące warunki:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze całego lub części etatu,
 • wynagrodzenie stałe miesięczne uzależnione od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji oraz kwartalne premie uznaniowe, nagrody za wybitne osiągnięcia,
 • odpowiedzialną i samodzielną pracę w wiodącej instytucji samorządowej,
 • współpracę z uznanymi naukowcami z Polski i zagranicy.
 • motywującą atmosferę i dużą samodzielność w pracy,
 • dostęp do szkoleń,
 • możliwość skorzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Szczegółowych informacji na temat wakatu udziela kierownik Instytutu Badań Naukowych

– dr Dominika Żukowska-Gardzińska: dzukowska@centrumjp2.pl

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, listę osiągnięć (naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych) prosimy nadsyłać do dnia 31.08.2018r. na adres e-mail: rekrutacja@centrumjp2.pl  z dopiskiem IBN.

Prosimy o umieszczenie klauzuli

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”

 

Opublikowano 08.08.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Uczyń z życia arcydzieło” – czy wiecie, czym zainspirowane jest hasło, które uczyniliśmy jednym z ważnych drogowskazów naszej pracy?
2 kwietnia przypada 19. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowaliśmy publikacje skupiające się na temacie przemijania i poświęcenia. Zapraszamy także na kolejną debatę w ramach projektu „Porozmawiajmy o człowieku”
Śmierć drugiej osoby nie musi kojarzyć jedynie z bólem i cierpieniem, a hospicjum z miejscem do umierania.
Życzymy Wam pokoju, nadziei oraz sił do zmieniania świata na lepsze

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.