Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Specjalista do spraw stypendiów

Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, której zadaniem jest stawianie pytań o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna, a także wolności, solidarności i dialogu. Centrum działa w obszarze kultury, nauki, edukacji oraz budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. W działaniach programowych Centrum Myśli Jana Pawła II korzysta z intelektualnego, duchowego i kulturowego dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II, wskazując na jego uniwersalny wymiar.

Czy chcesz z nami pracować?

Aktualnie do Działu Stypendialno-Edukacyjnego poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty do spraw stypendiów.

Opis stanowiska i zadania:

 • Obsługa procesu rekrutacyjnego stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II: ocena (formalna i merytoryczna) wniosków o przyznanie stypendium.
 • Współpraca z jednostkami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji powierzonych zadań.
 • Współtworzenie i realizacja programu edukacyjnego dla stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 • Tworzenie i integrowanie środowiska stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 • Przygotowanie i realizacja warsztatów, spotkań tematycznych, konkursów.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pełny etat);
 • wynagrodzenie: stałe miesięczne uzależnione od posiadanego doświadczenia oraz premia kwartalna;
 • nagrody za wybitne osiągnięcia;
 • możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • urokliwa lokalizacja biura – pracujemy w kamienicy artystycznej przy ul. Foksal.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki to: polityka społeczna, socjologia, psychologia i pokrewne;
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze programów stypendialnych;
 • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • Dobra organizacja pracy własnej, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Wysoka kultura osobista;
 • Gotowość do pracy w weekendy oraz wieczorami;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w obsłudze stypendiów o charakterze socjalnym;
 • Znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • Znajomość nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych;
 • Umiejętność pracy metodą projektową: zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu projektu, praca w zespole projektowym.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny projektów prosimy nadsyłać do 8 grudnia  2022 na adres e-mail: rekrutacjadse@centrumjp2.pl z dopiskiem „stypendia”. Z osobami wybranymi do dalszych etapów rekrutacji, skontaktujemy się do 14.12.2022 r.

Prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym. Mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy: iod@centrumjp2.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Opublikowano 28.10.2022

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online