Solidarność się nie skończyła!

Chcesz doświadczyć, czym była „Solidarność”? Chcesz posłuchać ludzi, którzy rzucili wyzwanie systemowi? Jak wyglądała wtedy walka i przyjaźń? Jak działali mężczyźni, a jak kobiety? Czym był humor i powaga? Czym siła ducha i czym strach? Sześć osób, sześć światów, jedna „Solidarność”.
Podejdź i zapytaj.

Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Domem Spotkań z Historią organizuje spotkanie ze świadkami „Solidarności”.

Data: 4 czerwca 2014, godz. 17.00-19.00

Miejsce: skwer ks. Jana Twardowskiego w Warszawie

Wśród zaproszonych gości, którzy potwierdzili obecność znajdują się:

  • Waldemar Ludomir Różycki, szef grupy specjalnej, współpracującej z Grupami Oporu Solidarni. Obecnie księgarz (od 2010 roku wiceprezes Izby Księgarstwa Polskiego) i działacz społeczny;
  • Paweł Badzio, Radio „Solidarność”, szef Stowarzyszenia Podziemnego Radia „Solidarność”, obecnie kontynuuje powołanie dziennikarskie m.in. w Radiu WNET;
  • Bogusław

    Sonik, współpracownik KOR, potem organizator Studenckich Komitetów Solidarności w Krakowie, internowany, od 1983 na emigracji, organizator pomocy dla podziemnych struktur „S” i dziennikarz. Współcześnie – polski europarlamentarzysta (2004-2014);

  • Krzysztof Frątczak, pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, uczestnik i organizator strajków, aktywny działacz Duszpasterstw Ludzi Pracy, organizator i kolporter wydawnictw podziemnych. Obecnie – członek Zarządu Regionu „Solidarność” Ziemia Łódzka;
  • Maciej Łopiński, dziennikarz, po 13 XII 1981 zwolniony z pracy w wyniku weryfikacji, objęty zakazem wykonywania zawodu. Następnie redaktor podziemnej edycji pisma „«Solidarność». Obecnie poseł na Sejm RP;
  • Grzegorz Popielczyk, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Żyrardowie, wielokrotnie zatrzymywany przez SB, w stanie wojennym – internowany. Obecnie na rencie.

Zapraszamy! Wstęp wolny!

Dodano: