„Solidarność” – polska rewolucja

okładka książki

„Solidarność” była największą polską rewolucją. Sensu tego, co się wtedy stało, należy szukać głębiej niż w polityce czy gospodarce. Należy go szukać w sile ludzkiego ducha. To tam kryje się prawdziwy skarb solidarności.

Centrum Myśli Jana Pawła II przypomina wydaną w 2015 roku dwujęzyczną (polsko-angielską) publikację, która w pięciu krokach odpowiada na pytania: czym jest solidarność i jak działa? Czy warto być solidarnym? Jak budować wspólnotę i zarządzać sytuacją kryzysową? Jak dbać o dobro wspólne? Czy rozwiązania wypracowane 40 lat temu pozostają nada aktualne? Autorzy na przykładzie „Solidarności” jako ruchu społecznego pokazują, jakie warunki są potrzebne by zbudować solidarność społeczną. Inspiracją dla powstania książki było nauczanie Karola Wojtyły – Jana Pawła II na temat idei solidarności oraz znaczenia działań papieża dla przemian demokratycznych w Polsce i na świecie.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu „Historia jednej fotografii”, w którym Jerzy Kośnik opowiada co łączyło słynnego aktora Jacka Nickolsona z „Solidarnością”:


Solidarność oznacza stałą gotowość do przyjmowania i realizowania takiej części, jaka każdemu przypada w udziale z tej racji, że jest członkiem określonej wspólnoty. Człowiek solidarny nie tylko spełnia to, co do niego należy z racji członkostwa wspólnoty, ale czyni to „dla dobra całości”, czyli dla dobra wspólnego. Karol Wojtyła, Osoba i czyn.

Dodano: