Śmierć Unplugged – cykl koncertów

ŚMIERĆ UNPLUGGED

Śmierć jest czymś całkowicie innym niż doświadczenie beznadziejności: jest bramą istnienia otwartą na wieczność, a dla przeżywających ją w Chrystusie uczestnictwem w Jego tajemnicy śmierci i zmartwychwstania.

Jan Paweł II, Evangelium vitae, 97

„Śmierć Unplugged” to cykl koncertów skupionych wokół tematyki śmierci i jej obecności w kulturze i historii. Projekt realizowany jest w okresie Wielkiego Postu, w dniach: 15–25 marca 2012 roku. Poprzez jego realizację Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza warszawiaków do pogłębienia refleksji nad znaczeniem cierpienia, przemijania i śmierci w ich życiu.

DLACZEGO „ŚMIERĆ UNPLUGGED”?

W dobie drastycznego postępu technologicznego i cywilizacyjnego, którego współczesny człowiek jest naocznym świadkiem, pewne fundamentalne kwestie związane z kondycją ludzką się nie zmieniają. Śmierć należy do tajemnic, w obliczu których człowiek jest bezbronny niezależnie od technologicznych backupów, zabezpieczeń i systemów, podobnie jak wszystkie poprzednie pokolenia. Śmierć, o której chcemy opowiadać muzyką, to śmierć „odłączona od prądu”, taka, z jaką konfrontowali się nasi poprzednicy na przestrzeni wieków, niezależnie od swojej pozycji społecznej i geograficznego usytuowania.

Projekt stanowi kontynuację koncertów organizowanych przez Centrum w latach 2008–2012.

 

Zaproś znajomych na Facebooku!

 

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Dodano: