Siła autorytetu Papieża

12.X.2007r. Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita” upubliczniło wyniki pierwszej części  badań, realizowanych w ramach programu analiz społecznych Centrum. Zachęcamy do przeczytania artykułu red. Ewy Czaczkowskiej pt. „Sondaż: Jan Paweł II ‘zmienił życie’ ponad połowy Polaków”


pdf do pobrania

Przygotowanie kwestionariusza:
zespół badawczy Centrum Myśli Jana Pawła II (szczegółowe informacje poniżej)

Realizacja badania:
TNS OBOP
(na zlecenie Centrum Myśli Jana Pawła II)

Termin realizacji:
przełom września i października br.

Informacje o próbie:
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 i więcej lat. Maksymalny błąd losowy wynosi przy istotności 95% ok. ±3%.

INFORMACJE O ZESPOLE BADAWCZYM CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II

W celu pogłębienia dotychczas prowadzonych badań w marcu br. Centrum powołało zespół badawczy, który przygotował kwestionariusz badania, którego pierwsze wyniki właśnie Państwu przekazujemy.

W skład zespołu wchodzą:

prof. Krzysztof Koseła (Instytut Socjologii UW)
dr Tomasz Żukowski (Instytut Polityki Społecznej UW) – kierownik zespołu badawczego
dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
dr Mikołaj Jasiński (Instytut Socjologii UW)
oraz dwoje współpracowników z Centrum – Agnieszka Dobrzyńska i Paweł Gierech.

Warszawa, 12.10.2007r.

Badania społeczne realizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II

Raport z wcześniejszych badań społecznych Centrum

Informacje o konferencji naukowej „Polacy: społeczeństwo czasu Jana Pawła II” (marzec 2007)

Dodano: