Seminarium socjologiczne

Tegoroczny temat: Niebezpieczne związki. Teologia a socjologia.

Jeśli teologia powraca, muszą istnieć ku temu jakieś powody, jeśli nauki społeczne jej potrzebują, to dlatego, że wskazuje ona na jakieś zjawiska, któych nauki społeczne nie uwzględniały. Będą to zajęcia, w ramach projektu akademickiego “Logos Zaangażowany”, ogólnouniwersyteckie pod kierunkiem dr. Michała Łuczewskiego z Intytutu Socjologii UW

 

Zajęcia, od 18 października, 2 x w miesiącu (w poniedziałki), godz. 17:00-19:30.

… 8.11, 22.11, 6.12, 20.12, 10.01, 14.02, 28.02.

 

Miejsce – siedziba Centrum, ul. Foksal 11, 3 piętro.


 
Michał Łuczewski – doktor socjologii, psycholog, adiunkt w Instytucie Socjologii  UW,  autor licznych publikacji w czasopismach socjologicznych (“Kultura i   Społeczeństwo”, “Studia Socjologiczne”), antropologicznych (“Konteksty. Polska   Kultura Ludowa”, “Ethnologia Polona”), historycznych (“Kwartalnik Historyczny”) i   filozoficznych (“Edukacja Filozoficzna”, “Przegląd Humanistyczny”, “Teologia   Polityczna”). Stypendysta im. Józefa Tischnera w Instytucie Nauk o Człowieku   (Wiedeń) i visiting scholar na Uniwersytecie Columbia (Fulbright).

Dodano: