Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Seminarium eksperckie o solidarności

Zapraszamy na międzynarodowe seminarium eksperckie „Prawda i pojednanie po Solidarności”. 27 maja, na 1Piętrze w Centrum Myśli Jana Pawła II dyskutować będą  prof. Andrea Bartoli, prof. Daniel Philpott i prof. Jan Kubik. Spotkanie poprowadzi dr Monika Bartoszewicz.

Skąd się wzięła siła Solidarności? Jakich przeszkód doświadczyliśmy na drodze do solidarności po roku 1989? Czego możemy nauczyć się od świata?

Zapraszamy do wspólnych poszukiwań!

Data: 27 maj 2014, 18.00

Miejsce: ul. Foksal 11, Warszawa, 1Piętro

Wśród gości:

  • prof. Andrea Bartoli – Dziekan Szkoły Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych w Seton Hall University, ekspert w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzynarodowych, zakładał i kierował centrami badawczymi na George Mason University i na uniwersytecie Columbia. Od ponad dwóch dekad zaangażowany jest w działalność dyplomatyczną i pokojową na całym świecie, współpracował z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Bankiem Światowym i Departamentem Stanu USA nad zagadnieniami dotyczącymi związków religii z polityką zagraniczną. Uczestniczył w wielu misjach pokojowych, m.in. w Mozambiku (1990–1992), Gwatemali (1995), Algierii (1995), Kosowie (1998), Burundi (1999-2000), Demokratycznej Republice Konga (1996-obecnie) oraz Casamance (1994-obecnie). Wykładał na wiodących uniwersytetach we Włoszech i Stanach Zjednoczonych a także współpracował z rządami Norwegii, Timoru Wschodniego, Portugalii, Szwecji, Polski oraz Szwajcarii. Wydał m.in. „Peacemaking: From Practice to Theory” (2011) i „Negotiating Peace” (2013).
  • prof. Jan Kubik – Kierownik Instytutu Nauk Politycznych Rutgers University w New Brunswick (USA). Prowadzi także wykłady gościnne w ramach Centre for Social Studies pod auspicjami PAN. Jest autorem wielu artykułów i publikacji a także dwóch nagradzanych książek The Power of Symbols against the Symbols of Power. The Rise of Solidarity and the Fall of State Socialism in Poland (Władza symboli przeciwko symbolom władzy. Powstanie Solidarności i upadek socjalizmu państwowego w Polsce) oraz (z Grzegorzem Ekiertem) Rebellious Civil Society: Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland, 1989-1993 (Rebelianckie społeczeństwo obywatelskie: Protesty społeczne i demokratyczne przemiany w Polsce, 1989-1993). Jest uznanym ekspertem w dziedzinie transformacji postkominustycznej, zaś zainteresowania badawcze prof. Kubika obejmują ruchy społeczne, politykę sprzeciwu, politykę komunistyczną i postkomunistyczną oraz politykę pamięci. Jego najnowsza książka Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration (Dwadzieścia lat po komunizmie: Polityka pamięci i upamiętnienia) zredagowana wraz z Michaelem Bernhardem ukaże się nakładem wydawnictwa Oxford University Press w lipcu 2014.
  • prof. Daniel Philpott – Profesor Nauk Politycznych i dyrektor Center for Civil and Human Rights uniwersytetu Notre Dame, USA. Autorytet w dziedzinie religii i polityki globalnej, pojednania, stosunków międzynarodowych, sprawiedliwości czasów przemian i procesów pokojowych. Łączy działalność naukową z zaangażowaniem na rzecz pokoju w ogarniętych konfliktem regionach Azji i Afryki. Interesuje się stosunkami międzynarodowymi, filozofią polityczną, związkami religii ze światową polityką. Ostatnio wydał „God’s Century: Resurgent Religion and Global Politics” (2011) oraz „Just and Unjust Peace: An Ethic of Political Reconciliation” (2012) ), które swoje teologiczne i filozoficzne korzenie mają w etyce pojednania oferującej praktyczne wskazówki postępowania w sytuacji, gdy dane państwo musi poradzić sobie z autorytarną przeszłością, wojną domową albo ludobójstwem. Podobne tematy porusza też zredagowana przez prof. Philpotta ksiązka pt. The Politics of Past Evil: Religion, Reconciliation, and Transitional Justice (2006), podczas gdy jego pierwsze dzieło pt. Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations (2001) jest historyczną analizą na temat tego jak rozmaite wizje sprawiedliwości oraz legalnej władzy wpłynęły na obecny kształt światowego systemu niepodległych państw.

 

Opublikowano 24.05.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II