Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Seminaria

Seminaria odbywają się naprzemiennie, co dwa tygodnie, wykład – raz w tygodniu. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Sylabusy zajęć są do pobrania na dole strony.

LISTA SEMINARIÓW:

Religie i władza
Prowadzący: prof. Jadwiga Staniszkis

piątki 15.00-16.30 (22.02.2013, 01.03.2013, 08.03.2013, 15.03.2013, 22.03.2012, 12.04.2013, 19.04.2013, 26.04.2013, 10.05.2013, 17.05.2013, 24.05.2013, 07.06.2013)

Spotkania w formie wykładu. Prof. Jadwiga Staniszkis należy do tych współczesnych myślicieli, którzy dostrzegli, że nowoczesności nie można zrozumieć bez teologii. I nie chodzi tu tylko o polską nowoczesność, którą wciąż kształtuje tomizm, broniący się przed coraz większą siłą nominalizmu, ale również o nowoczesność europejską, gdzie nominalizm zaczął dominować, i azjatycką, która operuje zgodnie z założeniami konfucjanizmu.

Wolność zawsze jest wyzwaniem. A władza jest wyzwaniem wolności. (Jan Paweł II, Warszawa, 8 czerwca 1991 r.)

Cena polskości. O powstaniu styczniowym na Litwie
Prowadzący: prof. Bohdan Cywiński

środy 17.00-19.30 (27.02.2013, 20.03.2013, 15.05.2013, 29.05.2013, 05.06.2013)

To seminarium powinno stać się refleksją nad historycznymi i współczesnymi problemami w pojmowaniu polskości na Kresach. Wychodząc od powstania styczniowego na Litwie, celem będzie odpowiedź na pytania o wagę kwestii włościańskiej, strategie obrony polskości (bić się czy nie bić?), patriotyzm i asymilację, koncepcję walki rosyjskiego imperium z polskością i katolicyzmem i jej skutki – negatywne i paradoksalnie pozytywne.

Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. To, co kosztuje, właśnie stanowi wartość. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. (Jan Paweł II, Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.)

Bóg Adama
Prowadzący: prof. Krzysztof Rutkowski

czwartki 17.30-20.00 (21.02.2013, 07.03.2013, 21.03.2013, 18.04.2013, 09.05.2013, 23.05.2013)

Osaczanie wielkiej tajemnicy polskiej kultury XIX wieku, którą jest reformatorstwo religijne Mickiewicza, zdobycie wiedzy o teologicznych i kulturowych konsekwencjach towianizmu. W jakiego Boga wierzył Mickiewicz? Wiadomo? Poezja i religia, wiara, nadzieja i miłość stały się bowiem dla Mickiewicza jednością!

Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury — to czyni ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką. (Jan Paweł II, Gniezno, 3 czerwca 1979 r.)

Rozwój narodów
Prowadzący: Jan Filip Staniłko

środy 17.00-19.30 (20.02.2013, 06.03.2013, 17.04.2013, 24.04.2013, 22.05.2013, 05.06.2013)

Długotrwały rozwój jest udziałem zaledwie niewielkiej grupy narodów. Co sprawia, że jest on tak rzadki i trudny? Dlaczego tak łatwo jest „odpalić” wzrost gospodarczy, a tak trudno go podtrzymać? Jak to się dzieje, że niektóre państwa potrafią uciec ze stanu zależności i peryferyjności, a inne wpadają w pułapkę średniego dochodu? Co dobry kapitalizm ma wspólnego z państwem, przedsiębiorczością, narodem i zaufaniem? Na czym polegają sukcesy i porażki rozwojowe państwa postkomunistycznych, takich jak Polska? Na te wszystkie pytania ma dać nam odpowiedź to seminarium.

Obdarzony tą niezrównaną godnością, człowiek nie może żyć w warunkach społecznych, ekonomicznych, kulturowych i politycznych, które uwłaczają jego człowieczeństwu. Taka jest teologiczna podstawa walki w obronie godności osoby, walki o sprawiedliwość i pokój społeczny, o postęp ludzkości, o wyzwolenie i integralny rozwój człowieka, każdego człowieka. (Jan Paweł II, Redemptoris missio, 59)

Prawo naturalne
Prowadzący: Wojciech Arndt

czwartki 16.30-19.00 (28.02.2013, 14.03.2013, 11.04.2013, 25.04.2013, 16.05.2013, 06.06.2013)

Wieloletni prezes Fundacji Ius et Lex (a także wybitny maratończyk), Wojciech Arndt, wychodzi poza paradygmat pozytywistyczny, który dominuje w prawie, aby dotrzeć do jego teologicznych i filozoficznych fundamentów. W tej perspektywie nie jawi się ono jako zbiór przepisów, ale jako próba realizacji racjonalnego porządku na ziemi.

Pierwszym i decydującym elementem oceny moralnej jest przedmiot ludzkiego czynu, który decyduje o tym, czy można go przyporządkować ostatecznemu dobru i celowi, którym jest Bóg. To przyporządkowanie rozum dostrzega w samym bycie człowieka, rozpatrywanego w świetle całej prawdy o nim, czyli w jego naturalnych skłonnościach, jego dążeniach i celach, mających zawsze także wymiar duchowy: to właśnie one stanowią treść prawa naturalnego, a więc tego uporządkowanego zespołu „dóbr dla osoby”, które służą „dobru osoby” — dobru, jakim jest ona sama i jej doskonałość. Tych też dóbr strzegą przykazania, w których według św. Tomasza zawarte jest całe prawo naturalne. (Jan Paweł II, Veritatis splendor, 79)

Bóg Pawła
Prowadzący: dr Rafał Tichy, dr Sebastian Duda i Piotr Kaznowski

wtorki 17.00-19.30 (05.03.2013, 12.03.2013, 09.04.2013, 16.04.2013, 07.05.2013, 14.05.2013, 28.05.2013)

Jest to seminarium dedykowane, jedynie dla osób z grona Karol Wojtyła Fellows. Poprowadzi je trzech wybitnych katolickich intelektualistów – Sebastian Duda, Piotr Kaznowski i Rafał Tichy, których dzieli wszystko, ale łączy miłość do św. Pawła. Stąd kurs, w którym poprowadzą nas do źródeł chrześcijaństwa.

Paweł dobrowolnie zgodził się całym swoim życiem pójść za Chrystusem. Skoro przyjął Boże światło i otrzymał chrzest, jego najgłębsze istnienie upodobniło się do istnienia Chrystusa. Spotkanie w wierze ze Zmartwychwstałym jest bowiem światłem na drodze człowieka, które wstrząsa podstawami życia. (Jan Paweł II, Damaszek, 6 maja 2001 r.)

Załączniki

Cena polskości_B.C..pdf – Cena polskości
Bóg Adama_K.R..pdf – Bóg Adama
Religie i władza_J.S..pdf – Religie i władza
Rozwój narodów_J.F.S..pdf – Rozwój narodów
Bóg Pawła_S.D._R.T._P.K..pdf – Bóg Pawła
Prawo naturalne_W.A..pdf – Prawo naturalne

Opublikowano 25.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasz Chór wrócił z pierwszą nagrodę w swojej z Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły? Na czym polega terapia leśna oraz kąpiel leśna? I co na temat zdrowotnych korzyści obcowania z lasem mówią nam badania?
Noc Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła przyciągnęło miłośników spokojnego i aktywnego wypoczynku. Dziękujemy, że byliście z nami!
„Europa – jedność czy rozpad?” – już 4 czerwca premiera magazynu „Myśl w Centrum”, a w nim m.in. rozmowa z prof. Chantal Delsol. Zapisz się, aby uzyskać dostęp w dniu premiery.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.