Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Seminaria akademickie

Zapraszamy studentów i absolwentów na szóstą edycję cyklu seminariów akademickich „Logos zaangażowany”!

 


 

 

Już od sześciu lat seminaria stwarzają płaszczyznę do intensywnych dyskusji na polu filozofii, historii, socjologii, dziennikarstwa i nauk społecznych oraz teologii ciała. Dotychczas w zajęciach wzięło udział przeszło 220 osób – studentów, doktorantów i absolwentów szkół wyższych. Od dwóch lat nasze niektóre seminaria znajdują się na liście systemu USOS. Zajęcia mają formę warsztatową, prowadzone są w małych grupach, co umożliwia bezpośrednią współpracę z tutorem, a w ich ramach organizowane są spotkania z interesującymi gośćmi oraz ciekawe dyskusje. Ponadto najlepsze prace seminaryjne są publikowane.

 

Prowadzone przez ostatnie dwa lata, warsztaty dziennikarskie, zaowocowały powstaniem materiału do książki Jan Paweł II w Auschwitz, zawierającej fotoreportaże, eseje i wywiady, autorstwa uczestników warsztatów! Kilkoro z dotychczasowych uczestników seminariów „Logos Zaangażowany” znalazło pracę w Centrum Myśli  Jana Pawła II! Dwoje uczestników warsztatów dziennikarskich, zostało rzecznikami prasowymi innych instytucji.

Do tej pory odbyły się seminaria prowadzone przez następujących wykładowców uniwersyteckich i publicystów: dra Tomasza Żukowskiego, dra Michała Łuczewskiego, red. Marka Zająca, dr Anetę Gawkowską, dra Pawła Skibińskiego, dra Marka Cichockiego, dra Pawła Milcarka.

W semestrze letnim  zapraszamy na seminaria:

„Jan Paweł II – człowiek dialogu”, podczas którego będziemy zastanawiać się, czym jest dialog, jaką formę dialogu proponował Jan Paweł II oraz czy dialog jest konieczny? Zajęcia poprowadzi red. Zbigniew Nosowski.

 

Terminy:

 

– 27 lutego
– 12 marca
– 26 marca
– 23 kwietnia
– 7 maja
– 14 maja
– 28 maja
– 4 czerwca
 

 

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 17.00-19.30

„Nowy feminizm. Cz. 1”, podczas którego będziemy zastanawiać się, czym jest papieski feminizm oraz analizować podstawowe teksty Jana Pawła II dotyczące powołania kobiety.  Zajęcia poprowadzi dr Aneta Gawkowska.

 

Terminy:

 

– 1 marca
– 15 marca
– 29 marca
– 12 kwietnia – zaproszenie na konferencję, na której wystąpi dr Aneta Gawkowska
– 19 kwietnia
– 10 maja
– 24 maja
– 14 czerwca

 

Zajęcia będa odbywać się w godzinach 17.00-19.30

 

Zgłoszenia do 25 lutego przyjmuje Angelika Metzger

ametzger@centrumjp2.pl

 

Opublikowano 12.02.2012

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II