Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

SEMINARIA

 
Seminaria odbywają się naprzemiennie, co dwa tygodnie, wykład – raz w tygodniu. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Sylabusy zajęć są do pobrania na dole strony.

 

 

 

LISTA SEMINARIÓW:

 

 

 

Religie i władza

Prowadzący: prof. Jadwiga Staniszkis
 
piątki 15.00-16.30 (22.02.2013, 01.03.2013, 08.03.2013, 15.03.2013, 22.03.2012, 12.04.2013, 19.04.2013, 26.04.2013, 10.05.2013, 17.05.2013, 24.05.2013, 07.06.2013)
 
Spotkania w formie wykładu. Prof. Jadwiga Staniszkis należy do tych współczesnych myślicieli, którzy dostrzegli, że nowoczesności nie można zrozumieć bez teologii. I nie chodzi tu tylko o polską nowoczesność, którą wciąż kształtuje tomizm, broniący się przed coraz większą siłą nominalizmu, ale również o nowoczesność europejską, gdzie nominalizm zaczął dominować, i azjatycką, która operuje zgodnie z założeniami konfucjanizmu.
 
Wolność zawsze jest wyzwaniem. A władza jest wyzwaniem wolności. (Jan Paweł II, Warszawa, 8 czerwca 1991 r.)
 

 
 
 
Cena polskości. O powstaniu styczniowym na Litwie
Prowadzący: prof. Bohdan Cywiński
 
środy 17.00-19.30 (27.02.2013, 20.03.2013, 15.05.2013, 29.05.2013, 05.06.2013)

Opublikowano 15.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online