Są już wyniki etapu wojewódzkiego Papieskiego Konkursu Kuratoryjnego!

„Do Was, Młodych, należy przyszłość, tak jak należała ona niegdyś do pokolenia dorosłych — a z kolei
wraz z nimi stała się teraźniejszością. Za tę teraźniejszość, za jej wieloraki kształt i profil,
dorośli przede wszystkim są odpowiedzialni. Do Was należy odpowiedzialność za to,
co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością. […] 
Wy, Młodzi, jesteście nadzieją Kościoła„

św. Jan Paweł II
List do młodych całego świata Parati Semper

Wyniki Konkursu dostępne są pod adresem: https://centrumjp2.pl/aktualnosci/konkurs/  

Dodano: