Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Ruszyła rekrutacja do szkoły letniej

Już po raz ósmy Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera organizuje międzynarodową szkołę letnią „INTEGRAL LEADERSHIP – Central European Summer School”. Inicjatywa ma na celu wsparcie rozwoju młodych ludzi poprzez przekazanie im wizji zaangażowania społecznego i obywatelskiego w duchu nauczania Jana Pawła II. Rekrutacja uczestników trwa do 11 maja.

Tegoroczna edycja szkoły letniej odbędzie się w dniach 23 lipca – 1 sierpnia 2018 w Lanckoronie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach, Tyńcu i Krakowie. Uczestnicy wezmą udział w cyklu wykładów, warsztatów i konwersatoriów, prowadzonych przez tutorów – ekspertów z zakresu socjologii, komunikacji, zarządzania, nauk politycznych, filozofii i teologii. – „Nasza szkoła letnia to propozycja dla osób, które chcą odpowiedzialnie przygotować się do pełnienia roli liderów w swoich społecznościach. Bardzo zależy nam, żeby to, co usłyszą i czego doświadczą podczas tych kilku dni, zaowocowało potem w ich życiu, by poprzez swoje talenty mogli lepiej służyć innym ludziom” – mówi dr Michał Łuczewski, dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II i jeden z pomysłodawców szkoły letniej. Wśród absolwentów ostatniej edycji są młodzi ludzie z Europy (z Polski, Słowacji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii), ale także z Kanady, z RPA i z Australii.

Tematem przewodnim szkoły letniej jest integralne przywództwo. – „U podstaw myślenia o integralnym przywództwie leży przekonanie, że bycie liderem nie opiera się jedynie na wyuczonych technikach i dostępnych narzędziach. Kluczem do zrozumienia idei przywództwa, jakie widzieliśmy w postaci Jana Pawła II, jest dojrzałe przeżywanie swojego człowieczeństwa, uporządkowanie i harmonia we wszystkich sferach życia, od prywatnej do publicznej” – tłumaczy Teresa Mazan z Centrum Myśli Jana Pawła II, tutor międzynarodowej szkoły letniej.

Program wydarzenia powstał w wyniku połączenia refleksji akademickiej, doświadczeń społecznych i historycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz praktyki podejmowania roli lidera w życiu społecznym, politycznym i zawodowym. Ważnym elementem towarzyszącym szkole letniej jest szukanie doświadczeń kulturowych i historycznych wspólnych dla krajów, z których pochodzą uczestnicy. – „Szkoła letnia pokazała mi, jak my – ludzie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – jesteśmy do siebie podobni. Jednym z ciekawszych doświadczeń było naturalne odejście od angielskiego i posługiwanie się językiem, będący połączeniem polskiego, słowackiego i ukraińskiego. Jest to dowód na to, że czuliśmy się bardzo u siebie  przebywając razem, mimo tego, że jednak nasze kraje różnią się zarówno kulturowo, jak i historycznie” – mówi Agata Kałamucka, ubiegłoroczna absolwentka szkoły letniej.

Do udziału w wydarzeniu zaproszone są osoby do 35. roku życia. Aby efektywnie uczestniczyć w zajęciach wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Więcej informacji na temat szkoły letniej i warunków rekrutacji można znaleźć w broszurze informacyjnej oraz na stronie internetowej www.centrumjp2.pl.

 

 

Opublikowano 07.05.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II