Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Rusza 16. edycja stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów

Centrum Myśli Jana Pawła II po raz 16. rozpoczyna nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. O finansowe wsparcie ze strony miasta oraz udział w specjalnie przygotowanym programie edukacyjnym mogą ubiegać się warszawscy uczniowie i studenci. Wnioski można składać od 26 czerwca.

Ufundowane w 2005 r. stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II, których operatorem jest Centrum Myśli Jana Pawła II, to jeden z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. W edycji 2019/2020 jego beneficjentami było 268 warszawskich uczniów i studentów, a od momentu uruchomienia programu wsparcie uzyskało już ponad 3,5 tys. osób.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych lub rodzinnych osiągają sukcesy w nauce, rozwijają talenty artystyczne i sportowe oraz wykazują się zaangażowaniem społecznym.

Celem stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II jest dobrze ukierunkowana pomoc dla utalentowanej młodzieży tak, by bez przeszkód mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Warunkiem ubiegania się o stypendium, poza pobieraniem nauki w Warszawie, jest uzyskanie odpowiedniej średniej ocen uzyskanej na koniec ostatniego roku szkolnego lub akademickiego (4,0 w przypadku uczniów oraz 3,5 w przypadku studentów) oraz średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny uzyskany w 2019 roku nie przekraczający 1700 zł netto.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko pomoc finansowa. W Centrum Myśli Jana Pawła II zależy nam, aby wspierać przede wszystkim kreatywność młodych ludzi, którzy w przyszłości będą kształtować rzeczywistość społeczną i kulturalną w Polsce. Poprzez różne propozycje działań w ramach stypendialnego programu edukacyjnego w ciągu roku uczymy ich, jak realizować ambitne pomysły i staramy się pobudzać do podejmowania nowych wyzwań. Stawiamy przy tym na rozwijanie potencjału każdego stypendysty w duchu słów Jana Pawła II skierowanych do młodzieży: „Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt Waszemu życiu (…). – mówi Maria Jankowska z Centrum Myśli Jana Pawła II.

Tu nie chodzi o dyplomy, nagrody i trofea. Gdy powitano mnie na gali stypendystów, gdzie poznałem swoich rówieśników, a także starszych kolegów i koleżanki, po raz pierwszy poczułem,
że to, co robię: moja wiedza, zainteresowania i pasje zostały dostrzeżone przez kogoś więcej niż nauczyciele i rodzina –
opowiada Aleksander Grodzki, stypendysta.

Każdy ze stypendystów ma okazję uczestniczyć w dostosowanych do swojego wieku projektach i warsztatach, których celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych oraz motywowanie do rozwoju i odkrywania ich talentów. Udział w programie, dzięki wielu wydarzeniom integrującym społeczność stypendystów, to także szansa na dobrą zabawę oraz zawiązanie przyjaźni, które niekiedy trwają wiele lat po zakończeniu stypendialnej przygody – dodaje Kinga Świstak z Centrum Myśli Jana Pawła II.

Stypendia to także praca przy realizacji projektów. Uczy ona odpowiedzialności za powierzone nam zadania, pracy w grupie, dobrej organizacji czasu oraz samodyscypliny, a także wytrwałości w dążeniu do ustalonych celów. Wiem także, że w razie problemów zawsze możemy liczyć na pomoc i dobrą radę ze strony bardziej doświadczonych osób. Dzięki stypendium poznałam wielu wartościowych ludzi, z którymi zamierzam pozostać w kontakcie na dłużej – wspomina Izabela Kazimierczak, stypendystka.

Terminy składania wniosków o stypendium na rok szkolny i akademicki 2020/2021 są następujące:

  • uczniowie 26 czerwca – 31 lipca;
  • studenci 1 września – 10 października.
    Kandydaci w ramach procedury rekrutacyjnej najpierw wypełniają elektroniczny wniosek dostępny na stronie www.stypendiajp2.pl, a następnie w wersji papierowej wraz
    z wymaganymi załącznikami:
  • wysyłają wniosek pocztą na adres: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa;
  • składają wniosek osobiście, z zachowaniem rygorów sanitarnych, do specjalnej skrzynki podawczej w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00).

Szczegółowe informacje dla wszystkich zainteresowanych dostępne są tutaj: www.centrumjp2.pl oraz www.stypendiajp2.pl

Kontakt dla mediów:

Joanna Korzeniewska – Rzecznik prasowy
Tel. 533 318 541; e-mail: jkorzeniewska@centrumjp2.pl

Opublikowano 16.06.2020

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Przed nami kolejne wydarzenia w ramach Festiwalu Nowe Epifanie, czyli spektakle teatralne, koncerty i pokazy filmowe. Rozpoczynamy także cykl wydarzeń: „Samotność – wolność czy więzienie?”
Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.