Rocznica rzezi wołyńskiej

Co znaczy przebaczenie? – to tytuł debaty, na którą zapraszamy wraz z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti.pl.

W dyskusji udział wezmą:

Ks. Stefan Batruch – prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, administrator Parafii Greckokatolickiej w Lublinie, członek sekretariatu Kapituły Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego.
 
Zbigniew Gluza – prezes Ośrodka KARTA i redaktor naczelny kwartalnika „Karta”, współinicjator dialogu polsko-ukraińskiego, programów dokumentujących imiennie represje II wojny, Domu Spotkań z Historią w Warszawie
 
Termin: 26 czerwca 2013 r. (środa), godz. 18:00
Miejsce: 1Piętro, Warszawa, ul. Foksal 11, lok. 30
 
Rzeź wołyńska to zbrodnia jaka została dokonana przez nacjonalistów ukraińskich wobec mniejszości polskiej mieszkającej na Wołyniu. Wydarzenia rozegrały się latem 1943 roku. Historycy szacują, że zginęło wtedy ok. 50–60 tys. Polaków.
Dodano: