„Rewolucja Ducha”

 

Vittorio Possenti, „Rewolucja Ducha”. Doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma kard. Karola Wojtyły, Centrum Myśli Jana Pawła II i Fronda, Warszwa 2007.

Na 2. rocznicę śmierci Ojca Świętego Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Wydawnictwem Fronda przygotowało wyjątkową publikację.


 

W błyskotliwym wywiadzie wybitny filozof i publicysta włoski Vittorio Possenti zaprasza kard. Karola Wojtyłę do zajęcia stanowiska wobec konkretnych kwestii społecznych, takich jak: praca, zatrudnienie, ekonomia, totalitaryzm i demokracja.

Z kolejnych odpowiedzi wyłania się głębokie przekonanie przyszłego papieża, że o aktualności i skuteczności nauki społecznej Kościoła rozstrzygać będzie przede wszystkim zainteresowanie osobą ludzka i jej rozwojem „PRYMAT OSOBY”.

Wszelkie normy i cały wysiłek profetyczny tej nauki służyć muszą budowaniu społeczeństwa jako WSPÓLNOTY OSÓB. Bowiem tylko umacnianie wartości osobowej człowieka stanowić może efektywną ZAPORĘ PRZECIWKO FAŁSZYWYM MODELOM SPOŁECZNEGO WSPÓŁŻYCIA: przeciw kolektywizmowi i indywidualizmowi, przeciw społecznemu wyzyskowi i niesprawiedliwości.

W 2. rocznicę śmierci Jana Pawła II te wciąż niezwykle aktualne i śmiałe przemyślenia polecamy po raz pierwszy uwadze i refleksji polskich czytelników.

(z noty redakcyjnej Wydawców)
 
Dodano: