Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Reportaż o Inkubatorze Miłosierdzia w radio

Zapraszamy do wysłuchania reportażu Anny Gawrońskiej o Inkubatorze Miłosierdzia

w Radio Warszawa na 106,2 fm.

 

Usłyszeć go można będzie:

w sobotę, 27-go marca o g. 15:30,

powtórka w niedzielę, 28-go marca o g. 17:30
 


 

 

Opublikowano 26.03.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.