Religia i przemoc – dr Monika Gabriela Bartoszewicz

 

Religia i przemoc

dr Monika Gabriela Bartoszewicz

Religia jest bez wątpienia jednym z najpotężniejszych czynników oddziaływujących przez wielki ludzkiej historii i chociaż nie można kwestionować jej pozytywnych wpływów, posiada także niszczycielski potencjał, którego objawem jest przemoc. Porównanie różnych form i objawów przemocy w kontekście religijnym oraz dyskusje dotyczące dynamiki pomiędzy religią i przemocą są jednym z najzażarciej kontestowanych tematów współczesności. W tym kontekście celem zajęć jest pogłębiona analiza sytuacji, w których dochodzi do przejawów przemocy religijnej. Obejmie ona aspekty polityczne, historyczne, psychologiczne i socjologiczne, a także szczegółowe uwarunkowania wyznaniowe. Począwszy od religii abrahamicznych (chrześcijaństwo, judaizm, islam), przez buddyzm i sihkizm po nowe ruchy, kulty i sekty apokaliptyczne, zajęcia przeprowadzą uczestnika przez cykle przemocy, począwszy od jej transcendentnych korzeni, przyczyny pośrednie oraz bezpośrednie powiązane z pojęciami świętej przestrzeni (świątynie, miejsca kultu, święte miasta); świętymi tekstami (objawienia, ich interpretacje przesłanie); przywilejami grupowymi (święte wspólnoty, narody/grupy wybrane), czy wreszcie kwestię zbawienia. Pozwoli to nie tylko na diagnozę współcześnie zachodzących trendów, ale także zastanowienie się nad ich możliwymi implikacjami.

 

Tematyka zajęć:

 1. Religia jako czynnik na arenie światowej.
 2. Psychologiczne i socjologiczne aspekty przemocy religijnej.
 3. Starcia cywilizacyjne, wojny kulturowe  przemoc religijna.
 4. Żołnierze Chrystusa. 
 5. Bojownicy Syjonu. 
 6. Armie islamu. 
 7. Miecz sikhizmu i przemoc w buddyzmie. 
 8. Sekty apokaliptyczne. 
 9. Teatr terroru.
 10. Prześladowania religijne: męczennicy i inkwizytorzy.
 11. Krytyczne spojrzenia na kwestię przemocy religijnej. 


POBIERZ I WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGOSZENIOWY

✦ Terminy spotkań ✦
piątek: 06.XI, 20.XI, 04.XII, 18.XII, 09.I, 23.I
godz.: 17:00 – 19:00

  

dr Monika Gabriela Bartoszewicz, IBNDr Monika Gabriela Bartoszewicz – obroniła doktorat na University of St Andrews (Szkocja). Interdyscyplinarne badania nad potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym stwarzanym przez europejskich konwertytów na islam prowadziła w Szkocji, Anglii, Holandii, Danii i Polsce. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi religii w stosunkach międzynarodowych, islamu w Europie, radykalizacji, terroryzmu i przemocy politycznej, demokracji, mediów, migracji oraz tożsamości.
W roku 2005 dr Bartoszewicz uzyskała stypendium w Centre for Transatlantic Studies w Maastricht (Holandia). W 2007 została przyjęta jako stażystka w Centre for the Study of Terrorism and Political Violence a w roku 2009 jej praca akademicka została nagrodzona prestiżową Russell Trust Award. Dr Bartoszewicz pracowała także jako asystent naukowy przy projekcie ESYM, innowacyjnym, międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym radykalizacji młodzieży na kontynencie europejskim; ponadto była częścią projektu Our Shared Europe prowadzonego pod auspicjami British Council. W roku 2011 dr Bartoszewicz przeprowadziła niezależne badanie dla Scottish Prison Services dotyczące radykalizacji konwertytów na islam w warunkach więziennych. Dr Bartoszewicz powróciła do Polski po dwuletnim pobycie we Włoszech gdzie pracowała jako asystent naukowy programu Praw Człowieka i Demokratyzacji w European Inter-University Centre w Wenecji.

 

ZAPRASZAMY!


 

Dodano: