Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II. Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych do realizacji teatralnej.

2. Dramat nie powinien być wcześniej publikowany (także w Internecie), wystawiany (nawet we fragmentach) ani prezentowany publicznie w jakiejkolwiek innej formie. Tekst może mieć formę dowolnego gatunku dramatycznego, musi być jednak przeznaczony do realizacji teatralnej. Tekst musi być oryginalnym dziełem autora (nie przyjmujemy adaptacji i innych opracowań).

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • konkurs otwarty, w którym pula nagród wynosi 20 000 zł (I nagroda 10 000, II nagroda 5 000, III nagroda 2 500, I wyróżnienie 1500, II wyróżnienie 1000 zł; wszystkie kwoty brutto). Termin nadsyłania prac mija 30 listopada 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  •  konkurs zamknięty, w którym pula nagród wynosi 15 000 zł. Zaproszonym autorom gwarantujemy dodatkowo wynagrodzenie za przystąpienie do konkursu w wysokości 3 000 zł brutto; połowa kwoty zostanie przelana na konto autora po podpisaniu umowy, pozostała kwota po nadesłaniu tekstu. Teksty biorące udział w konkursie zamkniętym należy przysyłać do dnia 31 stycznia 2007 r. (decyduje data dostarczenia do organizatora). W razie niedotrzymania terminu autor zobowiązany jest do zwrotu zaliczki.

Autorzy zaproszeni do części zamkniętej mogą wziąć udział w części otwartej na ogólnych zasadach.

4. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. W konkursie otwartym pierwszy etap oceny ma charakter selekcyjny, za który odpowiadają organizatorzy. Etap ten nie jest recenzowany. Jury oceni teksty, które zakwalifikują się do drugiego etapu oraz (osobno) teksty z konkursu zamkniętego. Jury konkursu ma prawo do nieprzyznawania wszystkich nagród oraz do podziału nagród
z ogólnych puli, bez prawa przenoszenia środków z części otwartej do zamkniętej i odwrotnie.

5.  Maszynopis tekstu, biorącego udział w części otwartej, oznaczony godłem należy przesłać w trzech egzemplarzach na adres:

Centrum Myśli Jana Pawła II

ul. Foksal 11

00-372 Warszawa , z dopiskiem: KONKURS NA DRAMAT

Do maszynopisu należy dołączyć dyskietkę lub płytę CD z zapisem tekstu oraz kopertę z godłem, zawierającą:

  • powtórzone godło,
  • imię i nazwisko oraz adres, telefon i mail autora,
  • podpisaną przez autora deklarację stwierdzającą, że utwór nie jest obciążony prawami osób trzecich i jest jego osobistym wkładem twórczym,
  • krótką notę biograficzną (wiek, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, związki z teatrem).

6. W części otwartej autor może zgłosić tylko jeden utwór. Maszynopis nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej. Utwory nie będą odsyłane autorom.

7.  Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac przekazują nieodpłatnie na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Centrum Myśli Jana Pawła II autorskie prawa majątkowe do ich pierwszej publikacji i pierwszego wystawienia (prapremiery) oraz rozpowszechniania na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez na okres dwóch lat od dnia ogłoszenia werdyktu.

8.   Przystąpienie do konkursu oznacza pełną akceptację warunków konkursu, zasad selekcji, oceniania i nagradzania. 

W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość zgłoszenia do konkursu prac autorów zagranicznych, Organizator informuje:

  • do „Konkursu na dramat inspirowany życiem, myślą i twórczością Jana Pawła II” mogą zostać zgłoszone także dramaty autorów z zagranicy, napisane oryginalnie w języku innym niż język polski . Utwory te biorą udział w części otwartej konkursu. Prace powinny być przesłane w wersji oryginalnej i tłumaczeniu na język polski. Oryginalny tekst powinien zostać złożony w jednym egzemplarzu maszynopisu oraz w wersji elektronicznej. Do tekstu tłumaczenia stosują się zapisy punktu 5 Regulaminu.

Opublikowano 15.02.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Już 10 lipca rusza III edycja Letniego Przeglądu Filmowego Pod Wspólnym Niebem, który potrwa do 4 września.
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer magazynu „Myśl w Centrum”, nowego pisma społeczno-kulturalnego.
Premiera magazynu „Myśl w Centrum”, oraz ostatnia debata i warsztaty projektu „Porozmawiajmy o człowieku” pt. „Nagość – piękno czy wstyd?”. Zobaczcie czerwcowy program Centrum.
Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.