Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Na Podkarpaciu powstaje Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły

Wieś Pastwiska w Beskidzie Niskim to miejsce wędrówek i biwakowania ks. Karola Wojtyły. Dzisiaj przy współpracy prof. Romana Kuźniara, Państwa Wandy i Andrzeja Półtawskich, mieszkańców powiatu Sanockiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła II powstaje Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły. Ośrodek będzie prowadził działalność edukacyjną, promującą nauczania papieża Polaka.

Centrum Myśli Jana Pawła II współpracuje z ośrodkiem przy opracowaniu merytorycznej treści wystawy. Znajdą się w niej trzy główne przekazy: duszpasterska działalność Karola Wojtyły, jego wymiar duchowo-intelektualny oraz wątki przyrodnicze, wskazujące na integralność osoby Jana Pawła II dla którego kontakt z naturą był środkiem do rozwoju duchowego.

Otwarcie Centrum Pamięci będzie miało miejsce 17 października tego roku.

Opublikowano 27.08.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.