Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Red. Ewa K. Czaczkowska – styczeń 2008

Red. Ewa K. Czaczkowska

Od kilkunastu lat dziennikarka „Rzeczpospolitej”; pierwsza laureatka nagrody dziennikarskiej im. bpa Jana Chrapka „Ślad”.

Specjalizuje się w tematyce religijnej. Jest autorką książki Kościół XX wieku, zbioru dwunastu wywiadów z duchownymi i świeckimi tworzącymi rzeczywistość Kościoła w Polsce.

Dziennikarka za rozmowy m.in. z prof. Jerzym Kłoczowskim, Edmundem Wnukiem-Lipińskim, o. Jackiem Salijem, abp. Alfonsem Nossolem, o. Maciejem Ziębą i abp. Józefem Życińskim, otrzymała w 2000 r. nagrodę „Feniks” (w kategorii publicystyki), przyznawaną przez Wydawców Książki Katolickiej.

Ewa Czaczkowska jest także współautorką książki Ksiądz Jerzy Popiełuszko. W 2001 otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w konkursie poświęconemu problematyce osób niepełnosprawnych p.t. „Oczy otwarte”.

[nggallery id=123]

Opublikowano 24.01.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.