Raport

Raport, jest próbą syntetycznego przedstawienia działalności różnych instytucji papieskich na terenie Polski. Poszczególne instytucje zostały zaprezentowane w formie reportaży bądź wywiadów, bogato ilustrowanych zdjęciami oraz grafi kami. Wybrana „piętnastka” oczywiście nie
wyczerpuje kategorii – ośrodków zajmujących się spuścizną Papieża jest nieporównywalnie więcej – ale z braku miejsca musieliśmy dokonać pewnej selekcji.

Co nami kierowało? Przede wszystkim potrzeba różnorodności – w folderze obok dużych instytucji znalazły się te mniejsze, ale równie prężnie działające, z pomysłem na siebie. Nie ograniczyliśmy się jedynie do dużych ośrodków miejskich, takich jak Kraków, czy Warszawa, ale chcieliśmy pokazać, że w wielu innych miejscach powstają organizacje, fundacje oraz grupy połączone refleksją nad dziełem Jana Pawła II.

Forma folderu wymusza pewną skrótowość, dlatego informacje o instytucjach zostały ujęte w następujące ramy: okoliczności powstania, założyciele, profil działalności, najciekawsze inicjatywy.

Raport inicjatyw papieskich 

Dodano: