Raport z badań społecznych

 
Centrum Myśli Jana Pawła II opublikowało właśnie wyniki raportu „Jan Paweł II w opinii Polaków”. Jego autorzy – dr Tomasz Żukowski, Agnieszka Dobrzyńska i Paweł Gierech – podsumowali w nim pierwsze pół roku prac badawczych nad wpływem Papieża-Polaka na polskie społeczeństwo, na tożsamość Polaków i ich pamięć historyczną.


Oto najciekawsze dane:

73% Polaków deklaruje, że przynajmniej raz modliło się o beatyfikację Jana Pawła II.

 

Dla 94% Polaków jest autorytetem moralnym. Benedykta XVI określa tym mianem 73% respondentów. Co charakterystyczne, obaj papieże najsilniej akceptowani są wśród osób identyfikujących się z wiarą oraz polską tradycją narodową.

 

Pod koniec ub. roku wśród najważniejszych dat polskich świąt narodowych i ważnych rocznic historycznych Polacy wymieniają przede wszystkim datę śmierci Jana Pawła II (2 IV) oraz Święto Niepodległości (11 XI).

 

71% Polaków deklaruje związek z pokoleniem JP2. Analizy pokazują, że choć deklaracja ta silnie pojawia się we wszystkich grupach wiekowych, szczególnie często mówią tak o sobie osoby najmłodsze, jednocześnie zakorzenione w polskości i otwarte na świat, Europę i przyszłość.

Raport z ogólnopolskich badań społecznych (kliknij aby pobrać)

Dodano: