Raport stypendysty

 

Raport stypendysty nie jest dokumentem urzędowym, który ma mieć określoną i sztywną formę. Jest to zachęta do tego, abyś indywidualnie napisała/napisał kilka słów o swojej przygodzie ze stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II oraz abyś poinformowała/poinformował na co wykorzystałeś otrzymane stypendium. Najbardziej cieszymy się z własnych i niepowtarzalnych wypowiedzi stypendystów. Rodzicom dziękujemy!

W swoim założeniu stypendium m.st. Warszawy ma służyć wsparciu rozwoju młodych ludzi. W związku z tym, kiedy składasz ponownie wniosek stypendialny, warto napisać kilka słów czy i jak w Twoim przypadku ten rozwój nastąpił. Nie wymagamy żadnych rozliczeń, nie trzeba zbierać paragonów czy faktur, ani rozpisywać dokładnie na co i ile wydałaś/eś. Informacja może być ogólna, ale warto nakreślić kierunek rozwoju, np. zainwestowałem w nowy komputer albo wykupiłam sobie kurs języka angielskiego, co pozwoliło mi podszlifować język…. Cenne będzie jeśli napiszesz czym jest dla Ciebie otrzymane stypendium, np. impulsem do rozwoju, wsparciem codzienności – „dzięki niemu utrzymuję się w Warszawie„ … itd.

Trudno dokładnie opisać jak raport powinien wyglądać, bo jest to indywidualna kwestia kandydata ubiegającego się o stypendium, ale może pomogą Ci następujące niedokończone zdania, które możesz w raporcie umieścić i samodzielnie uzupełnić:

  1. Stypendium okazało się dla mnie…
  2. Gdyby nie stypendium to…
  3. Stypendium pomogło mi w…
  4. Stypendium zainspirowało mnie do …
  5. Wsparcie finansowe jakim jest stypendium wykorzystałam/wykorzystałem na…
  6. Bycie stypendystą m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to dla mnie…

Uwagi techniczne:

  • pamiętaj, żeby raport był podpisany przez Ciebie osobiście, twój wiek nie ma znaczenia
  • objętość nie ma większego znaczenia, nie wprowadzamy limitu znaków
  • możesz go napisać odręcznie albo na komputerze, konieczne jest jednak, żebyś dołączyła/dołączył je do wniosku w formie papierowej
  • nie musi to być sztywna wypowiedź, także nie traktuj tego jako wypracowanie, fajnie, żebyś zaprezentowała/zaprezentował swój własny, codzienny styl i była/był sobą