Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Rafał Janiak

Urodzony w 1986 r. w Olsztynie. Ukończył z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II st. Im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku na fortepianie pod kierunkiem prof. A. Zawilskiego. Obecnie jest studentem II roku kompozycji w klasie prof. S. Moryty w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W swoim dorobku posiada kilka nagród na różnorodnych konkursach muzycznych. Jego kompozytorskim debiutem było napisanie „Suity Parodiowanej” na małą orkiestrę symfoniczną, która została wyróżniona na V Ogólnopolskim konkursie kompozytorskim UFM w Warszawie (2004). Zdobył wiele nagród biorąc udział w konkursach związanych z historią muzyki (m.in. laureat Olimpiady artystycznej w sekcji muzyki 2005). Otrzymał nagrodę prezydenta miasta dla „Najlepszego Maturzysty” w Gdańsku. Obecnie, pobiera stypendium naukowe na swojej uczelni.


WAŻNIEJSZE KOMPOZYCJE:

Suita Parodiowana na mała orkiestrę symfoniczną (2004)
Miniatura taneczna na wielką orkiestrę symfoniczną (2004)
Etiuda w stylu Czernego na fortepian (2005)
4 Sonety do poezji Jana Kasprowicza (2005)
Ewolucje na klarnet (2005)
Introduzione e cantilena na skrzypce (2006)
3 Pieśni do poezji Zuzanny Tobis na mezzosopran i wiolonczelę (2006)
Sanctus na 3 chóry mieszane (2006)
Con passione na saksofon i fortepian (2006)
5 Aforyzmów na trio stroikowe (2006)
Dziewczyna zraniona w uczuciach scena misteryjna na chór, orkiestrę i solistów (2007)
Con vigore na fortepian (2007)
Das letzte Lied aus Salome na altówkę (2007)
Symfonia nr 1 (2007)
Kantata o Miejscach Świętych na solistów i orkiestrę (2008)
Sourrounded Music na akordeon, wiolonczelę i live electronics (2009)
Da soli per tutti na 2 perkusje i 2 fortepiany (2009)
I Koncert skrzypcowy (2010)
After hours of muteness (2010)
Ap 4,1 (2011)
Awekening – Movement –Cogitation sonata na akordeon (2012)

Opublikowano 04.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II