Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Publikacja pokonferencyjna „Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?”

W roku 2018, roku jubileuszu 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża, w ramach wydarzeń rocznicowych skupiliśmy się na pytaniu o wpływ Jana Pawła II na społeczeństwa i zmiany polityczne o wymiarze globalnym.

Szukaliśmy odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób tożsamość Karola Wojtyły, kształtowanego przez polskich poetów, intelektualistów, twórców życia społecznego, wpłynęła na charakter jego pontyfikatu. I w jaki sposób ten pontyfikat oddziaływał na państwa, obywateli i procesy zmian, bo wydaje się, że konsekwencje decyzji, spotkań z całymi społeczeństwami podczas pielgrzymek, rozmów z liderami państw świata nie były wyłącznie religijne lub polityczne. Tym samym podjęliśmy próbę weryfikacji dziedzictwa Jana Pawła II. Efektem naszych poszukiwań jest książka 40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża. Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?

Książka została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Publikacja jest dostępną na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie.

 

Opublikowano 10.12.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W Warszawie rozpoczyna się właśnie Warszawski Tydzień Kobiet. To dobra okazja, aby przypomnieć jeden z ważnych tematów, które podjęliśmy w ramach podcastów „Słuchając drogi”
To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu