Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Publikacja 40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża. Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?

Przypadająca w 2018 roku 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża stała się okazją do spojrzenia na zmiany, jakie dokonały się w otaczającej nas globalnej rzeczywistości, z perspektywy słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w swoim pierwszym przemówieniu do ludzi zgromadzonych na pl. Świętego Piotra. W 1978 roku papieskie „Nie lękajcie się…” zostało usłyszane na całym świecie i stało się iskrą zmian w wielu wymiarach ludzkiego życia. Celem powstania tej publikacji jest próba spojrzenia na pontyfikat Jana Pawła II z perspektywy podsumowującej dziedzictwo papieża Wojtyły.

40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża. Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat? , red. nauk. Paweł Skibiński, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2018.

Recenzent: dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski

Objętość publikacji 240 stron, okładka miękka

ISBN: 978-83-7982-322-2

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska”. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora. Zezwala się na wykorzystanie publikacji zgodnie z licencją – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej oraz wskazania autora jako właściciela praw do tekstu. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl

Pobierz publikację

Opublikowano 22/01/2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Początek procesu przebaczenia zawsze należy do ofiar – pisze Sebastian Duda
Dialog
Warto zastanowić się kim i jakim był Stefan Wyszyński? – pyta Monika Maria Brzezińska
W Światowym Dniu Przeciwko Handlowi Ludźmi o nauczaniu Jana Pawła II – pisze dr Bartosz Wieczorek
Artykuł dra Bartosza Wieczorka w ramach projektu „Creatio Continua” poświęcony ekologii