Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Przewodniki papieskie

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie podjęło inicjatywę wydania serii przewodników po papieskiej Polsce.

Kolejne tomy mają prezentować regiony odwiedzane przez Ojca Świętego podczas Jego pielgrzymek do ojczyzny, a ściślej: te w nich miejsca, które szczególniej związane są z Papieżem-Polakiem.


Celem publikacji jest ukazanie uroków Polski i jej kulturowego bogactwa w nowej perspektywie. Miłośnikom wędrówek po ojczystej ziemi chcemy zaproponować, by dali się poprowadzić Janowi Pawłowi II jak przewodnikowi, który nie tylko zna ciekawe – czasem mało znane – zakątki, ale także potrafi dostrzec ich wielowymiarowe piękno.

Każdy rozdział będzie zawierał krótką notkę o miejscu oraz informację o obecności tam Ojca Świętego, wraz ciekawymi kontekstami (fragmenty nauczania Jana Pawła II, dane o uczestnikach spotkań, ciekawostki itp.). Do tekstów dodane zostaną fotografie oraz mapa z zaznaczonymi miejscami, o których mówić będą poszczególne rozdziały.

Dzięki temu książeczka posłuży zarówno poznawaniu wybranego regionu według ściśle określonego – papieskiego – klucza, ale także zadumie nad obecnością Ojca Świętego wśród nas i nad Jego wielowątkowym nauczaniem, w który doceniane są zarówno walory przyrody i doniosłe znaczenie obcowania z nią, jak i zróżnicowanie tradycji lokalnych społeczności, wartości, jaki wnoszą one do polskiej kultury. Stanie się więc przewodnik zachętą nie tyle do stricte turystycznej wycieczki, co do spokojnego spaceru-medytacji, być może także przedmiotem wspólnej refleksji na polskich i papieskich ścieżkach.

Pierwszy tom to papieska Warszawa, czyli próba spojrzenia na stolicę tak, jak chciał nam ją pokazać – przez swoje słowa, odwiedziny w konkretnych miejscach i spotkania z konkretnymi ludźmi – Jan Paweł II: jako miasto chwalebnych, ale nierzadko też bolesnych doświadczeń historycznych, miasto wielu wyznań i właściwych im tradycji, miasto wybitnych i świętych postaci. Całość obejmuje 37 rozdziałów, poświęconych miejscom, w których Ojciec Święty był, nauczał i spotykał się z nami.

Wkrótce chcielibyśmy takżę oznakować warszawskie miejsca papieskie, tak by utworzyły szlak.

Edycja zaplanowana została jako popularna, nie albumowa, tak by była łatwo dostępna, poręczna i dostarczała informacji w ciekawej i przystępnej formie. Takim wymogom podporządkowany został układ tekstów, szata graficzna, format i objętość. Przewodnik został rozprowadzony bezpłatnie jako insert do "Życia Warszawy" oraz na zorganizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II wystawie "Papież w Warszawie".

Z czasem Centrum Myśli Jana Pawła II planuje także bibliofilskie wydanie przewodnika po papieskiej Warszawie. Pozycja obejmie informacje o miejscach, fragmenty nauczania Jana Pawła II, anegdoty, wspomnienia uczestników spotkań z Papieżem oraz bogaty materiał ilustracyjny.

Opublikowano 03.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Czy jesteśmy gotowi wysłuchać, zamiast udzielać rad? Towarzyszyć naszym bliskim, zamiast uciekać przed ich problemami? Czy potrafimy współodczuwać, zamiast się poświęcać?
Poszukujemy nowych chórzystów! Dołącz do nas, aby wspólnie przeżyć wielką, muzyczną przygodę
Cierpienie przychodzi często z zaskoczenia i mierzenie się z nim we własnym życiu jest doświadczeniem granicznym. Zapraszamy do lektury nowego artykułu na portalu JP2online
Czym właściwie jest samotność? Jak się ją rozpoznaje? Czy z samotnością należy walczyć? Odpowiedzi między innymi na te pytania będą szukać eksperci i uczestnicy debaty oraz warsztatów

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.