Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Przewodniki papieskie

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie podjęło inicjatywę wydania serii przewodników po papieskiej Polsce.

Kolejne tomy mają prezentować regiony odwiedzane przez Ojca Świętego podczas Jego pielgrzymek do ojczyzny, a ściślej: te w nich miejsca, które szczególniej związane są z Papieżem-Polakiem.


Celem publikacji jest ukazanie uroków Polski i jej kulturowego bogactwa w nowej perspektywie. Miłośnikom wędrówek po ojczystej ziemi chcemy zaproponować, by dali się poprowadzić Janowi Pawłowi II jak przewodnikowi, który nie tylko zna ciekawe – czasem mało znane – zakątki, ale także potrafi dostrzec ich wielowymiarowe piękno.

Każdy rozdział będzie zawierał krótką notkę o miejscu oraz informację o obecności tam Ojca Świętego, wraz ciekawymi kontekstami (fragmenty nauczania Jana Pawła II, dane o uczestnikach spotkań, ciekawostki itp.). Do tekstów dodane zostaną fotografie oraz mapa z zaznaczonymi miejscami, o których mówić będą poszczególne rozdziały.

Dzięki temu książeczka posłuży zarówno poznawaniu wybranego regionu według ściśle określonego – papieskiego – klucza, ale także zadumie nad obecnością Ojca Świętego wśród nas i nad Jego wielowątkowym nauczaniem, w który doceniane są zarówno walory przyrody i doniosłe znaczenie obcowania z nią, jak i zróżnicowanie tradycji lokalnych społeczności, wartości, jaki wnoszą one do polskiej kultury. Stanie się więc przewodnik zachętą nie tyle do stricte turystycznej wycieczki, co do spokojnego spaceru-medytacji, być może także przedmiotem wspólnej refleksji na polskich i papieskich ścieżkach.

Pierwszy tom to papieska Warszawa, czyli próba spojrzenia na stolicę tak, jak chciał nam ją pokazać – przez swoje słowa, odwiedziny w konkretnych miejscach i spotkania z konkretnymi ludźmi – Jan Paweł II: jako miasto chwalebnych, ale nierzadko też bolesnych doświadczeń historycznych, miasto wielu wyznań i właściwych im tradycji, miasto wybitnych i świętych postaci. Całość obejmuje 37 rozdziałów, poświęconych miejscom, w których Ojciec Święty był, nauczał i spotykał się z nami.

Wkrótce chcielibyśmy takżę oznakować warszawskie miejsca papieskie, tak by utworzyły szlak.

Edycja zaplanowana została jako popularna, nie albumowa, tak by była łatwo dostępna, poręczna i dostarczała informacji w ciekawej i przystępnej formie. Takim wymogom podporządkowany został układ tekstów, szata graficzna, format i objętość. Przewodnik został rozprowadzony bezpłatnie jako insert do "Życia Warszawy" oraz na zorganizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II wystawie "Papież w Warszawie".

Z czasem Centrum Myśli Jana Pawła II planuje także bibliofilskie wydanie przewodnika po papieskiej Warszawie. Pozycja obejmie informacje o miejscach, fragmenty nauczania Jana Pawła II, anegdoty, wspomnienia uczestników spotkań z Papieżem oraz bogaty materiał ilustracyjny.

Opublikowano 03.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II