Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Przesłuchania do chóru

2-3 czerwca odbyły się przesłuchania do naszego chóru. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się stawili i dziarsko poddali fachowym badaniom. Gratulujemy odwagi i talentów!!! O wynikach przesłuchań i dalszych chóralnych planach poinformujemy w najbliższych dniach.

Opublikowano 02.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.