Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

„PRZEPIS NA WOLONTARIAT”: KSIĄŻKA – KURS – KONKURS

Program szkoleniowy adresowany do pracowników instytucji kultury, którzy odpowiadają lub będą odpowiadać za obszary związane ze współpracą z wolontariuszami.

Kurs obejmuje cykl sześciu spotkań podczas których uczestnicy dowiedzą się krok po kroku jak zorganizować i jak poprowadzić projekt wolontariatu w swojej instytucji. Podczas kursu każdy z uczestników będzie miał możliwość wypracowania projektu z udziałem wolontariuszy dla swojej instytucji. 

Kurs jest kontynuacją projektu wydawniczego „Przepis na wolontariat” Marty Kukowskiej, podręcznika do zarządzania wolontariatem, który wspiera rozwój projektów z udziałem wolontariuszy w obszarze kultury. 

Dostrzegając ogromny potencjał wolontariatu oraz jego wpływ na społeczny rozwój instytucji kultury proponujemy cykl spotkań, z których każde będzie prowadzone przez praktyków i zarazem ekspertów w dziedzinach korespondujących z wolontariatem. W ramach kursu odbędą się:

 • warsztaty,
 • wykłady,
 • wizyty studyjne,

między kolejnymi sesjami uczestnicy będą mieli okazję skorzystania
z mentoringu on-line,

każdy z uczestników będzie mógł przygotować własny projekt angażujący wolontariuszy ze swojej instytucji i wziąć udział w konkursie, którego mecenasem jest Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowym.

Całość szkolenia będzie prowadzona metodą projektową. 

Organizatorami szkolenia są: Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Narodowe Centrum Kultury, Akademia im. Leona Koźmińskiego, Microsoft Polska oraz Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy jest jednocześnie mecenasem konkursu i dzięki jej wsparciu uczestnicy szkolenia otrzymają granty na swoje projekty, które będą wypracowywane podczas szkolenia. Każdy z uczestników ma możliwość otrzymania grantu w wysokości 1 tys. złotych. 

Microsoft Polska jest odpowiedzialny za część technologiczną szkolenia. Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania w trakcie kursu z technologii umożliwiającej pracę w grupie oraz kontakt z wykładowcami pomiędzy poszczególnymi sesjami. 

Sesje szkoleniowe odbędą się:

15 lutego (FK) • 22 lutego (CMJP2) • 4 marca (FK) • 14 marca (CMJP2) • 21 marca (NCK/Kordegarda) • FINAŁ 18 kwietnia (NCK/Kordegarda)

Miejsca:

 • NCK – Kordegarda, Krakowskie Przedmieście 15 
 • Centrum JP2 – Foksal 11
 • Fundacja Kronenberga – ul Traugutta 7/9. 

 Program:
(rekrutacja na kurs trwa do 5 lutego)

 

 Dzień (15 lutego) 

10:00 – 14:00
Zarządzanie projektem z udziałem Wolontariuszy
Prowadzenie: 

 • Paulina Zalewska Fundacja Kronenberga/ Barbara Dyluś Microsoft

15:30 – 17:00 
Wizyta studyjna w Muzeum POLIN
Muzeum POLIN jest miejscem spotkań ludzi pragnących lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, które promieniuje ideami otwartości, tolerancji i prawdy. Za jedną z najważniejszych grup związanych z naszym Muzeum uważamy wolontariuszy. Są oni nie tylko częścią zespołu, ale również naszymi ambasadorami, dzięki którym Muzeum rozszerza swoje działania, wzmacnia znaczenie i podnosi prestiż.

Prowadzenie:

 • Ewa Celińska-Spodar. Z wykształcenia historyk, związana z Muzeum Historii Żydów Polskich od 2009 roku. Na co dzień współpracuje ze stałymi wolontariuszami tworząc Centrum Wolontariatu w Muzeum POLIN. Koordynowała projekty międzynarodowe m.in. EVS. Członek zespołu ds. Wolontariatu Miejskiego w Urzędzie Miasta. Brała udział w roli eksperta  w programie „Modelowy Wolontariat” oraz podczas Festiwalu Wolontariatu. Organizatorka dużych akcji społecznych angażujących setki wolontariuszy. 
 • Joanna Pitucha. Absolwentka gospodarki przestrzennej i strategii rozwoju lokalnego. W Muzeum POLIN pracuje od 2013 roku. Na co dzień współpracuje ze wolontariuszami tworząc Centrum Wolontariatu w Muzeum POLIN. Brała udział w roli eksperta  w programie „Modelowy Wolontariat” oraz podczas Festiwalu Wolontariatu. Jest również organizatorką dużych akcji społecznych, przy których koordynuje pracę setek wolontariuszy.

 

➋ Dzień (22 lutego)

10:00 – 14:00
Jak rozumiemy wolontariat? – Rola wolontariuszy w instytucji – Zasady współpracy z wolontariuszami – Zanim rozpoczniemy współpracę z wolontariuszami – definiowanie potrzeb instytucji.
Prowadzenie:

 • Marta Kukowska, CMJP2,
 • Kaja Gdowska, trener wolontariatu.

15:30 – 17:00 
Wizyta studyjna podczas Festiwalu Gorzkie Żale

 • Redbad KLIJNSTRA. Od 2014 r. jest dyrektorem artystycznym festiwalu Gorzkie Żale, organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Znany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, a także reżyser i animator kultury. Wraz z Jakubem Kamińskim był współtwórcą Grupy Supermarket (m. in. reżyserowal Historię przypadku Abi Morgan, 2006). Jest dyrektorem corocznego festynu O! Holender, promującego kulturę jego przodków w Polsce. W telewizji internetowej od 2013 r. prowadzi magazyn Republika kultury na antenie Telewizji Republika i videoblog Gadał dziad do obrazu w dziale kulturalnym Foksal Eleven. Ukończył studia aktorskie w PWST w Warszawie (1994). W latach 1994-2002 grał w zespole warszawskiego Teatru Studio, w spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego, Zbigniewa Brzozy i Krzysztofa Warlikowskiego. W latach 2001-2006 był związany z Teatrem Rozmaitości (od 2003 r. TR Warszawa), gdzie grał w spektaklach Warlikowskiego, Grzegorza Jarzyny, Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej, Artura Urbańskiego i sam zadebiutował jako reżyser. Ostatnio gra i reżyseruje w teatrach krakowskich (Tragedia Makbeta, 2010) i warszawskich: Przebudzenie Shelagha Stephensona (Teatr Syrena, 2012), Złoty smok Rolanda Schimmelpfenniga (Teatr Praga, 2012), Kabaret 
 • Paweł Dobrowolski. dyrektor festiwalu Gorzkie Żale 2016.  Pracował w kilku stołecznych teatrach jako kierownik literacki, manager i dramaturg (TR Warszawa, Teatr Studio, Teatr Polski, Teatr Wielki – Opera Narodowa).Studiował w Warszawie wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej, filozofię na UW oraz na podyplomowych Studiach Menadżerów Kultury w SGH. W Teatrze Studio współpracował z reż. Michałem Zadarą przy spektaklu Każdy/a. Sztuka Moralna (2008), z Krzysztofem Skoniecznym współreżyserował Jesteś Bogiem. Paktofonika (2012). Jako dramaturg współpracował też z Natalią Korczakowską w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu (Dynastia sclerosis multiplex,2010) i w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej (Jakob Lenz Wolfganga Rihma, 2011). Z Agnieszką Błońską zrealizował w Instytucie Teatralnym spektakl Grubasy (2011) i w Teatrze Ochota Fale Virginii Woolf (2013).

 

 Dzień (4 marca)

10:00 – 12:30 
Promocja wolontariatu

Prowadzenie:

 • Jerzy Nagórski, Centrum JP2
 • Zbigniew Furman

13:00 – 17:00
Rekrutacja wolontariuszy 

Prowadzenie:

 • Grzegorz Skibiński, Citi Handlowy 

 

➍ Dzień (14 marca)

10:00 – 15:00 
Organizacja pracy wolontariuszy
Prowadzenie:

 • Marta Dermańska i Karolina Dudek-Rączka, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
 • Barbara Dyluś, Microsoft

15:30 – 17:00
Aspekty prawne
Prowadzenie: 

 • Irmina Recka-Wyżga, NCK,
 • Paulina Zalewska, Fundacja Kronenberga

 

➎ Dzień (21 marca)

10:00 – 14:00 
Jak motywować wolontariuszy?
Prowadzenie: 

 • Kaja Gdowska, trener wolontariatu,
 • Barbara Pieniężna, wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego

14:30 – 16:30
Ewaluacja pracy wolontariuszy
Prowadzenie: 

 • dr Tomasz Godlewski

 

➏ Dzień 6 (18 kwietnia)

10:00 – 12:00
Wizyta studyjna w Muzeum Narodowym w Warszawie
Muzeum Narodowe w Warszawie prowadzi wolontariat od 4 lat. W tym okresie współpracowaliśmy z prawie 240 wolontariuszami. Obecnie pomaga nam 68 ochotników w różnym wieku i z różnym wykształceniem. Do ich zadań należy pomoc przy organizacji wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych, dokumentacja fotograficzna oraz projekty graficzne. 

Prowadzenie:

 • Sylwia Bielicka, od 2013 roku koordynator wolontariatu w MNW, specjalista w Dziale Edukacji. Jest autorką wielu projektów i programów realizowanych w galeriach stałych i na wystawach czasowych MNW. Opracowuje i koordynuje programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

14:00 – 17:00
Podsumowanie całego szkolenia i prezentacja wypracowanych projektów uczestników. 

 

Nasi trenerzy i eksperci

Sylwia Bielicka
Od 2013 roku koordynator wolontariatu w MNW, specjalista w Dziale Edukacji. Jest autorką wielu projektów i programów realizowanych w galeriach stałych i na wystawach czasowych MNW. Opracowuje i koordynuje programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. 

Ewa Celińska-Spodar
Z wykształcenia historyk, związana z Muzeum Historii Żydów Polskich od 2009 roku. Na co dzień współpracuje ze stałymi wolontariuszami tworząc Centrum Wolontariatu w Muzeum POLIN. Koordynowała projekty międzynarodowe m.in. EVS. Członek zespołu ds. Wolontariatu Miejskiego w Urzędzie Miasta. Brała udział w roli eksperta  w programie „Modelowy Wolontariat” oraz podczas Festiwalu Wolontariatu. Organizatorka dużych akcji społecznych angażujących setki wolontariuszy. 

 Paweł Dobrowolski
Dyrektor festiwalu Gorzkie Żale 2016.  Pracował w kilku stołecznych teatrach jako kierownik literacki, manager i dramaturg (TR Warszawa, Teatr Studio, Teatr Polski, Teatr Wielki – Opera Narodowa).Studiował w Warszawie wiedzę o teatrze w Akademii Teatralnej, filozofię na UW oraz na podyplomowych Studiach Menadżerów Kultury w SGH. W Teatrze Studio współpracował z reż. Michałem Zadarą przy spektaklu Każdy/a. Sztuka Moralna (2008), z Krzysztofem Skoniecznym współreżyserował Jesteś Bogiem. Paktofonika (2012). Jako dramaturg współpracował też z Natalią Korczakowską w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu (Dynastia sclerosis multiplex,2010) i w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej (Jakob Lenz Wolfganga Rihma, 2011). Z Agnieszką Błońską zrealizował w Instytucie Teatralnym spektakl Grubasy (2011) i w Teatrze Ochota Fale Virginii Woolf (2013).

Marta Dermańska
Pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialna za działania związane z rozwojem wolontariatu miejskiego. W latach 2010 – 2012 kierownik projektu „Wolontariat Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012™” w Warszawie.  Organizuje i prowadzi projekty związane z aktywnością wolontariuszy w ramach różnorodnych wydarzeń na terenie Warszawy. Współtwórca projektu wolontariatu miejskiego w Warszawie „Ochotnicy warszawscy”. 

 Karolina Dudek-Rączka
Pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, współorganizatorka projektów wolontariatu miejskiego w Warszawie, współautorka systemowego projektu wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy”, koordynatorka prac nad organizacją wolontariatu pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy. Wieloletnia instruktorka harcerska oraz wolontariuszka w projektach obywatelskich, np. doradca grup młodzieżowych w programie Inicjatywy Młodzieżowe.    

 Barbara Dyluś
Community Affairs Coordinator  – od 2008 r. koordynuje programy społecznego zaangażowania realizowane przez polski oddział firmy Microsoft, w tym programy grantowe oraz programy wsparcia technologicznego dla organizacji non-profit, jak również odpowiada za relacje z partnerami społecznymi. Jest organizatorką polskiej edycji cyklu konferencji NGO Connection Day oraz YouthSpark Live. Współpracuje w ramach wielu różnorodnych projektów z organizacjami pozarządowymi, firmami oraz instytucjami publicznymi zarówno w lokalnych, jak i globalnych inicjatywach, takich jak Microsoft YouthSpark.

Zbigniew Furman
Artysta fotografik, fotoreporter. Pracował w „Życiu Warszawy” i tygodniku „Razem”. Był właścicielem zakładu fotograficznego (w stanie wojennym), a następnie Studia Fotografii Reklamowej. Kierował przez 11 lat zespołem działu foto tygodnika „Wprost”. Następnie pracował w Muzeum Powstania Warszawskiego. Od wielu lat jest członkiem ZPAF. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych oraz współautorem wystaw zbiorowych. Uczestniczył i był przewodniczącym jury najważniejszych polskich konkursów fotograficznych. Najbardziej lubi portretować ludzi, ale nie unika również innej tematyki.

Kaja Gdowska
Trener biznesu. Wolontariusz m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Caritas Gruzja. Do tej pory przeszkoliła grupę blisko 4 tys. wolontariuszy. Członek Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych. 

dr Tomasz Godlewski
Socjolog polityki. Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Ośrodka Analiz i Badań Marketingowych Febus. Harcerz.

 Redbad KLIJNSTRA 
Od 2014 r. jest dyrektorem artystycznym festiwalu Gorzkie Żale, organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Znany aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, a także reżyser i animator kultury. Wraz z Jakubem Kamińskim był współtwórcą Grupy Supermarket (m. in. reżyserowal Historię przypadku Abi Morgan, 2006). Jest dyrektorem corocznego festynu O! Holender, promującego kulturę jego przodków w Polsce. W telewizji internetowej od 2013 r. prowadzi magazyn Republika kultury na antenie Telewizji Republika i videoblog Gadał dziad do obrazu w dziale kulturalnym Foksal Eleven.
Ukończył studia aktorskie w PWST w Warszawie (1994). W latach 1994-2002 grał w zespole warszawskiego Teatru Studio, w spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego, Zbigniewa Brzozy i Krzysztofa Warlikowskiego. W latach 2001-2006 był związany z Teatrem Rozmaitości (od 2003 r. TR Warszawa), gdzie grał w spektaklach Warlikowskiego, Grzegorza Jarzyny, Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej, Artura Urbańskiego i sam zadebiutował jako reżyser. Ostatnio gra i reżyseruje w teatrach krakowskich (Tragedia Makbeta, 2010) i warszawskich: Przebudzenie Shelagha Stephensona (Teatr Syrena, 2012), Złoty smok Rolanda Schimmelpfenniga (Teatr Praga, 2012), Kabaret 

Marta Kukowska
Autorka i pomysłodawca „Przepisu na wolontariat”. Przez blisko 5 lat prowadziła Centrum Wolontariatu w Muzeum Powstania Warszawskiego gdzie współpracowała z grupa blisko 1,5 tys. wolontariuszy. Obecnie związana z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, gdzie odpowiada za obszary związane z rozwojem i dialogiem społecznym wokół wolontariatu. Jako wolontariusz współpracowała m.in. z Caritas Gruzja w Tbilisi. 

Jerzy Nagórski
20 lat doświadczenia w marketingu na rynku telekomunikacyjnym. Zarządzał: strategią marketingową, analizami i badaniami rynku, segmentami rynku, ofertą telekomunikacyjną, oferta utrzymaniową  i celami sprzedażowymi, programem lojalnościowym. Obecnie zarządza PR i promocją w Centrum Myśli Jana Pawła II. 

Barbara Pieniężna
Dziennikarz, historyk, od 8 lat związana z Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie współpracuje z Archiwum Historii Mówionej przy dokumentacji wspomnień świadków Powstania Warszawskiego. Specjalizuje się w wywiadzie biograficznym i historii mówionej. Prowadzi liczne spotkania ze światkami historii. 

Joanna Pitucha
Absolwentka gospodarki przestrzennej i strategii rozwoju lokalnego. W Muzeum POLIN pracuje od 2013 roku. Na co dzień współpracuje ze wolontariuszami tworząc Centrum Wolontariatu w Muzeum POLIN. Brała udział w roli eksperta  w programie „Modelowy Wolontariat” oraz podczas Festiwalu Wolontariatu. Jest również organizatorką dużych akcji społecznych, przy których koordynuje pracę setek wolontariuszy.

Irmina Recka- Wyżga
Koordynator i współautor projektu „Przepis na wolontariat”. Od 2006 roku związana z Narodowym Centrum Kultury, od 2009 koordynatorka ogólnopolskiego projektu Staże w instytucjach kultury oraz Szkoleń dla stażystów z zarządzania kulturą. 

Grzegorz Skibiński
Dyrektor Personalny Citi Handlowy. Lider licznych projektów wolontariatu w Fundacji im. L. Kronenberga. Wolontariusz Muzeum Powstania Warszawskiego.

Paulina Zalewska
Szef Wolontariatu pracowniczego w Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

 

Koordynatorzy projektu

 

Irmina Recka-Wyżga
Główna specjalistka ds. edukacji kulturalnej
Dział Edukacji Kulturalnej
 22 2 100 117
 irecka@nck.pl
www.kadrakultury.nck.pl

Marta Kukowska 
Kierownik wolontariatu
 +48 22 826 42 22
 mkukowska@centrumjp2.pl
Centrum Myśli Jana Pawła II
Instytucja Kultury m.st. Warszawy
ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa
tel. +48 22 826 42 21

Paulina Zalewska
Szef Zespołu Wolontariatu Pracowniczego Citi Handlowy
 22 826 83 24, wew.24 
✉ paulina.zalewska@kronenberg.org.pl
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
Ul. R. Traugutta 7/9
00-067 Warszawa

Opublikowano 25.01.2016

ZOBACZ RÓWNIEŻ

„Uczyń z życia arcydzieło” – czy wiecie, czym zainspirowane jest hasło, które uczyniliśmy jednym z ważnych drogowskazów naszej pracy?
2 kwietnia przypada 19. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowaliśmy publikacje skupiające się na temacie przemijania i poświęcenia. Zapraszamy także na kolejną debatę w ramach projektu „Porozmawiajmy o człowieku”
Śmierć drugiej osoby nie musi kojarzyć jedynie z bólem i cierpieniem, a hospicjum z miejscem do umierania.
Życzymy Wam pokoju, nadziei oraz sił do zmieniania świata na lepsze

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.