Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Przenocuj gości spoza stolicy

Szanowni Państwo,

jeśli mogą Państwo przenocować osoby przyjeżdżające na uroczystości żałobne do Warszawy bądź jeśli przyjeżdżają Państwo na uroczystości i poszukują noclegu, prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia zawierającego dane kontaktowe oraz liczbę osób, które mogą Państwo przyjąć lub które poszukują noclegu.

Adres e-mailowy do przesyłania zgłoszeń: pomocnadlon@centrumjp2.pl.

Centrum Myśli Jana Pawła II nie gwarantuje zapewnienia noclegu oraz nie prowadzi weryfikacji osób zgłaszających się.

 

Opublikowano 14.04.2010

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.