Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Wykładowcy

K_Nędzyński_fot. Open Lens

Krzysztof Nędzyński (ur. 1979) – ukończył filozofię i politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmował się podatkami w PwC – jako syn przedsiębiorcy, pracownik urzędu skarbowego i asystent wiceministra finansów. Od 8 lat pracuje w Narodowym Banku Polskim, najpierw pisał przemówienia, obecnie publikuje w „Obserwatorze Finansowym”. Związany ze środowiskiem Instytutu Tertio Millenio, członek Klubu Jagiellońskiego i autor „Pressji”. Absolwent pierwszej edycji KWF.

 

 

B_SadowskiBogdan Sadowski (ur. 1956) – teolog, dziennikarz, diakon stały archidiecezji warszawskiej. W latach 1993–2007 pełnił funkcję zastępcy kierownika Redakcji Programów Katolickich TVP SA. Był jednym z prowadzących magazyn „Credo” – pierwszy w Polsce cotygodniowy program z komputerową scenografią. Prowadził Teleturniej Wiedzy Religijnej „Salomon” oraz był współprowadzącym program „Otwarte Drzwi”. Wielokrotnie prowadził w TVP studia pielgrzymek papieskich. W latach 2007–2008 pełnił funkcję dyrektora redakcji katolickiej w Telewizji Puls. Od 2009 roku jest ekspertem ds. programowych w Centrum Myśli Jana Pawła II. W latach 2006–2010 był autorem i prowadzącym cotygodniowej audycji w Radiu VOXFM. Współpracował z warszawskim radiem Kolor jako autor i lektor serwisów informacyjnych. Współpracował z pismami: „Ziarno”, „Być sobą”, „Słowo – dziennik katolicki”, „Rycerz Niepokalanej”, „Przegląd Powszechny”, „List”, „Jezus żyje”, „Więź”, „Znak”, „Niedziela”, „Posłaniec”. Od 2014 roku prowadzi autorski program cotygodniowy  „Przegląd tygodnia” w LumenTV.pl. W 2003 roku otrzymał papieskie odznaczenie „Pro Ecclesia et Pontifice”.

 

michal_luczewskiMichał Łuczewski  – doktor socjologii specjalizujący się w problematyce wsi. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Wicedyrektor w Centrum Myśli Jana Pawła II. Visiting scholar w Columbia University.  Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „44/Czterdzieści i Cztery”. Autor wielu publikacji, w tym najbardziej znanej  – książki Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej (2012), za którą otrzymał w 2013 roku Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera oraz Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Jego zainteresowania obejmują też zagadnienia z pogranicza socjologii, antropologii, filozofii, teologii i ekonomii. 

 

14328159005459Sędzia Jerzy Adam Stępień (były prezes TK) (ur. 1946 w Staszowie) –  polski prawnik, polityk, senator I i II kadencji (1989–1993), wiceminister spraw wewnętrznych i administracji (1997–1999), sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes TK. Został później dyrektorem Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego, a także wykładowcą i prorektorem tej uczelni 

 

 

Romanowicz_M._-_zdjecie_portretowedr Marcin Romanowicz  doktor nauk prawnych; rozprawę doktorską obronił summa cum laude na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie wcześniej został absolwentem studiów prawniczych w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH); na Wydziale Psychologii UW ukończył z bardzo dobrym wynikiem specjalizację neuropsychologiczną. Główny wykonawca projektu FOCUS FNP realizowanego w Pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem WPiA UŁ (2010-2015). Kierownik projektu pt. Kognitywne uwarunkowania procesu interpretacji prawa w programie dla młodych naukowców (WPiA UW, 2012-2013). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie FOCUS 2009 i START 2013. Laureat pierwszego miejsca III edycji konkursu „Nowoczesny Uniwersytet” dla młodych doktorantów (2012 r.). Współzałożyciel Neuropsychologicznego Koła Naukowego UW i powiązanego z nim wówczas portalu neuropsychologia.org. W latach 2009-2011 Prezes tego Koła. Członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR (Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie). Asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Uczestnik pierwszej edycji programuKarol Wojtyła Fellowship oraz specjalista ds. badań naukowych w Centrum Myśli Jana Pawła II (do października 2015 r.). Autor publikacji z zakresu teorii wykładni prawa, rozumowań prawniczych i argumentacji, konstytucjonalizmu, filozofii prawa oraz interdyscyplinarnych zagadnień z pogranicza prawoznawstwa i psychologii kognitywnej (ze szczególnym uwzględnieniem okulogarficznego paradygmatu badań – eye-trackingu). Autor i glosator z zakresu dogmatyki prawa podatkowego. 

 

Zrzut ekranu 2015-10-14 o 11.10.34dr hab. Paweł Kaczorowski był wielokrotnym stypendystą DAAD oraz IWM w Wiedniu , dwukrotnym uczestnikiem seminariów w Lucieniu u Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego, w latach 2005-2015 redaktorem naczelnym „Civitas. Studia z filozofii politycznej”. Prof. Kaczorowski wypromował kilkudziesięciu magistrów,  jest członkiem Rady Naukowej ISP PAN, a także członkiem Rady Instytutu do Badan nad Podstawami Demokracji oraz członkiem Redakcji czasopisma „Studia Polityczne”. W roku 2014 został odznaczony Srebrny Krzyżem Zasługi. Od roku 2005 jest profesorem nadzwyczajnym UKSW  i kierownikiem Zakładu Teorii Państwa i Teorii Polityki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.  

 

Zrzut ekranu 2015-10-14 o 12.10.32dr Dariusz Karłowicz – filozof, publicysta. Wraz z Markiem A. Cichockim założył i wydaje rocznik filozoficzny „Teologia Polityczna”. Publikował w prasie codziennej i czasopismach, m. in. w „Znaku”, „Więzi”, „Tygodniku Powszechnym”, „Życiu” i „Rzeczpospolitej”. Związany ze środowiskiem krakowskiego Ośrodka Myśli Politycznej, jest członkiem Klubu Przyjaciół i Sponsorów OMP. Zasiada w Radzie Powierniczej Muzeum Powstania Warszawskiego. Był członkiem rady programowej kwartalnika „First Things – edycja polska”. Współtwórca Fundacji Świętego Mikołaja, przekształconej z działającej wcześniej nieformalnie Agencji Świętego Mikołaja. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji. Jest również współautorem organizowanych przez Fundację społecznych kampanii reklamowych. Od 2006 razem z Markiem Cichockim i Dariuszem Gawinem prowadzi seminarium filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Od stycznia 2007 do czerwca 2010 roku wspólnie z Markiem Cichockim i Dariuszem Gawinem prowadził w TVP Kultura program Trzeci punkt widzenia.Absolwent studiów filozoficznych na Akademii Teologii Katolickiej. W 1997 uzyskał w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk stopień doktora filozofii. W trakcie studiów doktoranckich w PAN pracował równolegle jako copyrighter w firmach reklamowych. W latach 1992-1999 był dyrektorem kreatywnym w agencjach Market Link i Data Studio. W 1999 został dyrektorem ds. marketingu w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Allianz. Za książkę Koniec snu Konstantyna otrzymał w 2005 Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego. W 2007 za wkład w rozwój myśli filozoficznej i politycznej oraz czynną pomoc chorym i potrzebującym otrzymał nagrodę Feniksa od Związku Polskich Kawalerów Maltańskich.


zdjecie- P.Skibiński
dr hab. Paweł Skibiński
 (ur. 1973) – w 1997 skończył z wyróżnieniem studia historyczne na UW. Tam też obronił doktorat w 2002 r. Był stażystą na Universidad de Navarra w Pampelunie w 1999 r. Od 2002 do dziś jest wykładowcą w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2002 do 2005 wykładał w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu. Od 2006 do 2008 kierował działem badawczym Muzeum Historii Polski w Warszawie. Od 2008 kierował projektem, a od 2010 do 2015 był dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. W 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego z historii na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 został przewodniczącym Zespołu Redakcyjnego zapisków kard. Stefana Wyszyńskiego Pro Memoria. 
Opublikował 4 monografie i kilkadziesiąt artykułów naukowych, nie licząc licznych tekstów popularnonaukowych. Jest stałym współpracownikiem miesięcznika „W sieci historii”. 
Specjalizuje się w historii XX wieku – dziejach Kościoła katolickiego XX wieka oraz historii Hiszpanii XX stulecia. Jest mężem i ojcem 3 dzieci. 

 

anna-karon-ostrowska

Anna Karoń-Ostrowska – doktor filozofii, uczennica ks. prof. Józefa Tischnera. Od 1993 r. redaktor „Więzi”. Współzałożycielka i członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. Autorka książki Dramat spotkania człowieka z Bogiem i z drugim w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz współautorka Dzieci Soboru zadają pytaniaSpotkanie (wywiad rzeka z ks. Józefem Tischnerem) i Zapatrzenie. Rozmowy ze Stefanem Swieżawskim. Członek Zespołu Laboratorium „Więzi”.

 

 

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI: 

 


dr Monika Gabriela Bartoszewicz, IBN
dr Monika Gabriela Bartoszewicz
 – obroniła doktorat na University of St Andrews (Szkocja). Interdyscyplinarne badania nad potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym stwarzanym przez europejskich konwertytów na islam prowadziła w Szkocji, Anglii, Holandii, Danii i Polsce. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi religii w stosunkach międzynarodowych, islamu w Europie, radykalizacji, terroryzmu i przemocy politycznej, demokracji, mediów, migracji oraz tożsamości.
W roku 2005 dr Bartoszewicz uzyskała stypendium w Centre for Transatlantic Studies w Maastricht (Holandia). W 2007 została przyjęta jako stażystka w Centre for the Study of Terrorism and Political Violence a w roku 2009 jej praca akademicka została nagrodzona prestiżową Russell Trust Award. Dr Bartoszewicz pracowała także jako asystent naukowy przy projekcie ESYM, innowacyjnym, międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym radykalizacji młodzieży na kontynencie europejskim; ponadto była częścią projektu Our Shared Europe prowadzonego pod auspicjami British Council. W roku 2011 dr Bartoszewicz przeprowadziła niezależne badanie dla Scottish Prison Services dotyczące radykalizacji konwertytów na islam w warunkach więziennych. Dr Bartoszewicz powróciła do Polski po dwuletnim pobycie we Włoszech gdzie pracowała jako asystent naukowy programu Praw Człowieka i Demokratyzacji w European Inter-University Centre w Wenecji.

cichocki

 

Marek Cichocki  (1966) – germanista, filozof, politolog. Dyrektor programowy Centrum Europejskiego Natolin oraz redaktor naczelny periodyku „Nowa Europa. Przegląd Natoliński”. Wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. Były doradca Prezydenta RP ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE oraz sherpa ds. negocjowania Traktatu Lizbońskiego. Współwydawca rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”.

 

 

zdjecie. M.Dobrzeniecki ks. dr Marek Dobrzeniecki (ur. 1980) – doktor filozofii, wykładowca warszawskiego seminarium duchownego, pracuje w parafii św. St. Kostki na Żoliborzu w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu we Fryburgu (w Szwajcarii), zajmuje się filozofią Ludwiga Wittgensteina, teologią Karla Rahnera, analityczną filozofią religii oraz filozofią podmiotu. 

 

 

 

doktor_janJan Doktór (1952) – historyk, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 1990 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień doktora w zakresie nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Mesjańska doktryna Jakuba Franka jako reakcja na kryzys religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego”. W 1999 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii w oparciu o pracę „Śladami Mesjasza-Apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVIII wieku a problem konwersji”. Autor m. in „Początków chasydyzmu polskiego” (2004). Zajmuje się mesjanizmem żydowskim, mistyką żydowską, chasydyzmem, frankizmem i chrześcijańskimi misjami wśród Żydów w XVIII wieku.

 

Tomasz_Dołęgowski_zdjęcieTomasz Dołęgowski – profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH (wtedy SGPiS). Pracownik Kolegium Gospodarki Światowej SGH. W przeszłości prodziekan ds. dydaktyki i studentów. Specjalizuje się naukowo w problematyce konkurencyjności międzynarodowej, ekonomii instytucjonalnej, etyki w gospodarce i biznesie międzynarodowym, konkurencyjności w transporcie. Habilitował się na podstawie pracy „Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej – implikacje dla sektora usług”. Prowadził wykłady w Wilnie, Budapeszcie, Helsinkach i Mediolanie. Blisko współpracuje z uczelniami w krajach bałtyckich i środowiskami polskimi na Wileńszczyźnie. W ostatnim okresie był współautorem dwóch książek: „Religie światowe wobec współczesnych wyzwań gospodarczych” oraz „Rozwój gospodarczy a wartości wspólnotowe”.

gierycz_michał

 

Michał Gierycz (1978) – adiunkt w Katedrze Cywilizacji i Kultury Europejskiej Instytutu Politologii UKSW. Zainteresowania badawcze: znaczenie religii dla procesu politycznego, aksjologiczny wymiar polityki europejskiej, polityki Unii Europejskiej,  antropologia polityki myśl społeczna Kościoła katolickiego.

 

 

Paweł Kosiorek - zdjęciePaweł Kosiorek (1971) – doktor filozofii. Tytuł uzyskał na podstawie rozprawy „Dualizm i monadologia. Filozoficzne polemiki Stanisława Ignacego Witkiewicza w świetle ewolucji jego poglądów ontologicznych”. Jego bieżące zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii polskiej myśli filozoficznej w szerokim znaczeniu: myśli współtworzonej nie tylko przez filozofów sensu stricto i jej dziejów rozumianych jako historia całościowych poglądów na świat.

 

 

milcarek_pawel

 

Paweł Milcarek (1966) – doktor filozofii. Założyciel i redaktor naczelny (1999-2008) kwartalnika „Christianitas”. W latach 1992-2009 wykładowca w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW. Pełnił również funkcję dyrektora i redaktora naczelnego II Programu Polskiego Radia. Autor książek (m. in. Według Boga czy według świata”, Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej”), monografii („Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej”) oraz licznych artykułów prasowych.

 

o. mrozek_michał

 o. Michał Mrozek OP (1975) – dominikanin, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego i sekretarz Przeglądu Tomistycznego. Wykładowca teologii moralnej w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów w Krakowie.

 

 

 

 

 Franciszek Rakowskidr inż. Franciszek Maria Rakowski – absolwent wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Doktoryzował się w 2008 roku, broniąc pracę z biofizyki obliczeniowej. Od 2005 roku pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi własne badania naukowe oraz uczestniczy w pracach zespołu obsługującego specjalne urządzenie badawcze “Komputery Dużej Mocy”. Obecnie obszar jego zainteresowań naukowych wyznacza szeroko rozumiana neuronauka, w szczególności metody symulacji komputerowych sztucznych i naturalnych systemów poznawczych. W ostatnich latach czynnie uczestniczy w działaniach podejmowanych przez CMJP2, w szczególności rozwijając refleksję nad relacją naukowego opisu świata i współczesnymi nurtami światopoglądowymi. Jest stałym gościem audycji radiowych “Nauka i wiara” w Radio Warszawa.

ks. skrzypczak_robertks. Robert Skrzypczak (1964) – kapłan archidiecezji warszawskiej, absolwent psychologii klinicznej i doktor teologii dogmatycznej. Wykłada na fakultecie teologicznym Marcianum w Wenecji. Sprawował funkcję duszpasterza akademickiego w kościele św. Anny w Warszawie. Autor poczytnych książek „Pomiędzy Chrystusem a Antychrystem”, „Chrześcijanin na rozdrożu” oraz monografii „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II”.

 

 

staniszkisJadwiga Staniszkis (1942) – socjolog, politolog, publicystka, profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz na Wydziale Politologii Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Zajmuje się zagadnieniami transformacji, instytucjonalizacji postkomunistycznego porządku oraz globalizacją. Autorka wielu książek, m.in. „Postkomunistyczne państwo: w poszukiwaniu tożsamości” (2000), „Postkomunizm: próba opisu” (2001), „Władza globalizacji” (2003), „O władzy i bezsilności” (2006), „Zawładnąć! Zarys procesualnej teorii władzy” (2012).

 

stawrowski

Zbigniew Stawrowski (1958) – filozofii polityki, profesor w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektor Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, autor książek: „Państwo i prawo w filozofii Hegla” (1994), „Prawo naturalne a ład polityczny” (2006), „Niemoralna demokracja” (2008), „Solidarność znaczy więź” (2010), „Wokół idei wspólnoty” (2012), „The Clash of Civilizations or Civil War” (2013).

 

 

szawiel_tadeuszTadeusz Szawiel (1950) – doktor socjologii, pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes fundacji Instytut Badań nad Podstawami Demokracji. Autor m.in. (wspólnie z Mirosławą Grabowską) książek: „Anatomia elit politycznych. Partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 1991-1993”; „Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce”. Współautor i redaktor: „Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego”. Członek Rady Programowej „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”.

 

 

Michał_WarchalaMichał Warchala – doktor socjologii, historyk idei, tłumacz, wykładowca w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zajmuje się filozofią, socjologią i psychologią religii, zwłaszcza tzw. myślą postsekularną. Stypendysta uniwersytetów w Genewie i Chicago. Współpracuje z „Przeglądem Politycznym” i „Nową Res Publiką”. Autor m.in. książki Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda (Universitas 2006). Obecnie pracuje nad książką poświęconą myśli religijnej brytyjskiego i niemieckiego romantyzmu.

 

 

zięba_maciejo. Maciej Zięba OP (1954) – dominikanin, teolog, filozof, publicysta, w latach 1998-2006 prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. Uzyskał stopień doktora filozofii na Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach 2007-2010 dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Autor licznych artykułów oraz książek, m. in. „Papieże i kapitalizm”, „Chrześcijaństwo-demokracja-kapitalizm”, „Ale nam się wydarzyło! O papieżu i Polsce, Kościele i Świecie”.

 

 

 

 

Opublikowano 18.10.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły? Na czym polega terapia leśna oraz kąpiel leśna? I co na temat zdrowotnych korzyści obcowania z lasem mówią nam badania?
Noc Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła przyciągnęło miłośników spokojnego i aktywnego wypoczynku. Dziękujemy, że byliście z nami!
„Europa – jedność czy rozpad?” – już 4 czerwca premiera magazynu „Myśl w Centrum”, a w nim m.in. rozmowa z prof. Chantal Delsol. Zapisz się, aby uzyskać dostęp w dniu premiery.
Rekrutacja
Dołącz do naszego zespołu!

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.