Projekt „ROZBROIĆ STRACH” z Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej!

Nasze działania edukacyjne z młodzieżą zostały docenione! 28 września na Gali finałowej Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej Maria Jankowska odebrała trzecią nagrodę za projekt „Rozbroić strach”! To była pandemia, czas zdalnej edukacji i zwiększonego lęku wśród młodzieży, a my daliśmy im przestrzeń, żeby o strachu porozmawiać poprzez sztukę!

Efekty prac młodzieży zobaczycie w katalogu z projektu https://www.centrumjp2.pl/wp-content/uploads/2021/09/Wernisaz-Rozbroic-Strach_katalog-prac.pdf

Czujemy ogromną dumę! Od 17 lat słuchamy młodych osób, dajemy im przestrzeń do rozwoju swoich pasji, realizacji własnych pomysłów i podejmowania odpowiedzialności za przestrzeń, w której żyją w ramach programu stypendialnego.

W te wakacje rozmawialiśmy w projekcie MIASTOTWÓRCY z młodzieżą o mieście idealnym – Warszawie, w której chcieliby żyć, rozwijać się i działać. Powstała makieta 3D miasta na miarę potrzeb młodych ludzi, którą zaprezentujemy władzom miasta i warszawiakom w październiku/listopadzie podczas otwartego wernisażu.

Dziękujemy wszystkim młodym ludziom, którzy przez te wszystkie lata brali udział w naszych projektach i pokazywali swoją postawą i działaniami, że mają wpływ i chcą mieć wpływ na społeczność lokalną, miasto, świat w którym żyją!

Dodano: