„Projekt Polska” – nowa seria wydawnicza CMJPII

Czy wielki papieski projekt odnowy Polski po doświadczeniach wojny i komunizmu może być jeszcze aktualny w XXI wieku? Centrum Myśli Jana Pawła II otwiera nową serię wydawniczą „Projekt Polska”, której kolejne pozycje przedstawią, jak znaczący polscy badacze, publicyści i komentatorzy rozumieją papieską wizję Polski. Chcemy stworzyć przestrzeń do dyskusji o przesłaniu Ojca Świętego i o tym, jak to przesłanie może być zrealizowane. Jako pierwszy zabierze głos Tomasz P. Terlikowski.

 


 

Tomasz P. Terlikowski, Rzeczpospolita papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2009.

 

 

Rzeczpospolita papieska to pierwszy tom serii Projekt Polska, przedstawiającej nauczanie Jana Pawła II o Polsce do Polaków, w kontekście historycznym, politologicznym, filozoficznym i teologicznym. Tematyka książki obejmuje sprawy znane, niejednokrotnie dyskutowane i funkcjonujące w powszechnej świadomości, a jednak odbierane powierzchownie, „zakopane pod tonami cukru z papieskich kremówek”. Tym cenniejsze jest rzetelne przedstawienie całego nauczania Jana Pawła II z pielgrzymek do Polski, a także zawartego w innych jego tekstach. Poszczególne rozdziały dotyczą: postrzegania przez papieża historii Polski jako nauczycielki wiary i patriotyzmu, znaczenia „Solidarności” w dziejach narodu, projektu moralnej odnowy społeczeństwa po doświadczeniu stanu wojennego, wychodzenia Polski z komunizmu i budowaniu nowych fundamentów, moralnych aspektów demokracji, przemian zachodzących w Polsce po 1991 roku oraz dalszej szkoły wiary w nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej.

 

Dodano: