Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Projekt „Polscy Orędownicy Wolności” we Lwowie

Kolejna z odsłon wystawy w ramach projektu Polscy Orędownicy Wolności miała miejsce 20 listopada we Lwowie. W imieniu Centrum Myśli Jana Pawła II, partnera merytorycznego projektu, wykład pod tytułem Ukraina w uniwersalistycznej perspektywie eklezjologicznej Jana Pawła II wygłosił ks. dr hab. Norbert Mojżyn. Wystawa jest poświęcona pielgrzymce Jana Pawła II na Ukrainę i można ją oglądać w  Centrum im. Metropolity Szeptyckiego na ul. Stryjskiej 29, w Sali Parkowej (nr 127) we Lwowie.

Pielgrzymka ojca świętego Jana Pawła II na Ukrainę w 2001 roku stanowiła potwierdzenie konsekwentnie realizowanej przez cały okres pontyfikatu  uniwersalistycznej wizji Europy, w której tradycja religijno-kulturowa kontynentu została osadzona na dwóch komplementarnych filarach: misji ewangelizacyjnej św. Benedykta na Zachodzie i misji św. Cyryla i św. Metodego na Wschodzie. W takim wymiarze Ojciec Święty wielokrotnie nawiązywał do źródeł i tożsamości państwowej, kulturowej i religijnej Ukrainy, której nieodłączną częścią jest chrześcijaństwo w obrządku słowiańskim, wyrosłe na gruncie misji cyrylo-metodiańskiej, otwarte na tradycje Zachodu.

Opublikowano 21.11.2018

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II