Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Programy stypendialne – dobra inwestycja

Uniwersytet Jagielloński, Miasto Tychy, Fundacja BGŻ oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika to tylko niektórzy spośród laureatów III edycji konkursu Dobre Stypendia 2012. Przypominamy, że od 2010 roku, kiedy odbyła się I edycji konkursu, także Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II są w gronie laureatów Dobrych Stypendiów. W trakcie konferencji towarzyszącej rozdaniu nagród o promocji aktywnych postaw wśród ludzi młodych opowiadał Michał Senk, kierownik działu społecznego Centrum Myśli Jana Pawła II.

 


 

7 listopada w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności podczas konferencji „Programy stypendialne – dobra inwestycja” wręczono nagrody za najlepsze programy stypendialne. O miano najlepszego programu stypendialnego dla swoich inicjatyw ubiegały się organizacje pozarządowe, firmy, uczelnie wyższe i samorządy z całej Polski. Galę poprowadziła dziennikarka Anna Popek. Gościem specjalnym konferencji był prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk.
 
Tegorocznymi laureatami III edycji konkursu na najlepsze programy stypendialne są:

– w kategorii „Programy stypendialne uczelni wyższych” nagrody ex aequo przyznano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu za prowadzenie Funduszu Królowej Jadwigi (FKJ) oraz Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie za program stypendialny Stypendium im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego;
– w kategorii „Lokalne programy stypendialne NGO” przyznano nagrodę Funduszowi Lokalnemu Masywu Śnieżnika za realizację programu „Z rączki do rączki” oraz wyróżnienie Fundacji Nauka i Pasja za jej program stypendialny;
– w kategorii „Ogólnopolskie programy stypendialne NGO” nagroda trafiła do GFPS-Polska Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej za realizację programu stypendiów naukowo-kulturalnych dla studentów i doktorantów;
– pośród samorządowych programów stypendialnych nagrodzono miasto Tychy za program stypendialny „Tyskie Orły”;
– wśród programów stypendialnych firm tytuł „Dobre Stypendia 2012” otrzymała Fundacja BGŻ za realizację od 10 lat programu „Klasa BGŻ”. Ponadto wyróżnienie za innowacyjny charakter programu otrzymał Amgen Sp. z o.o. za realizację programu stypendiów zagranicznych Amgen Europe Scholars Program.
 

Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom promocji programów stypendialnych oraz roli biznesu w ich wspieraniu i budowaniu oferty stypendialnej dostosowanej do realnych potrzeb młodych Polaków.

W pierwszym z nich „Mądre stypendia czyli biznes odpowiedzialny społecznie”  wzięli udział:  prezes zarządu PZU Andrzej Klesyk, prezes Fundacji BGŻ Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, dyrektor VII Liceum im. Juliusza Słowackiego w Warszawie Agata Dowgird i Paweł Oksianowicz z Radia PIN. Uczestnicy dyskusji prowadzonej przez Jacka Pochłopienia, zastępcę reaktora naczelnego magazynu Forbes, podkreślali, że w Polsce potrzebny jest spójny i mądry system stypendialny odpowiadający realnym potrzebom młodzieży, tworzony wspólnymi siłami przez przedstawicieli biznesu oraz sektora edukacyjnego. 

Uczestnicy drugiego panelu zastanawiali się, jak dotrzeć do młodych z informacją o stypendiach i jak skutecznie promować postawy aktywne wśród młodzieży. W dyskusji wzięli udział m.in. Klaudia Wojciechowska z Ministerstwa Edukacji Narodowej, dr Zofia Sapijaszka z Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, Monika Nimkiewicz reprezentująca serwisy edukacyjne wp.pl oraz Michał Senk, kierownik Działu Społecznego Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Wydarzeniem specjalnym w ramach konferencji była Kanapa Forbesa i rozmowa prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk, z Jackiem Pochłopieniem, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Forbes, o szansach i potrzebach rynku stypendialnego w Polsce.

Organizatorem Konferencji „Programy stypendialne – dobra inwestycja” była Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Gospodarzem wydarzenia specjalnego była Fundacja BGŻ.

 

Opublikowano 07.11.2012

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online