Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Zrealizuj projekt

Nie będziemy ukrywać, że program „Zrealizuj projekt” to nasze oczko w głowie 😉 Dlaczego?

Ponieważ wierzymy, że Wy – studenci i studentki – jesteście odważnymi, pełnymi potencjału młodymi ludźmi mającymi świetne pomysły w głowie, a my chcemy wspierać Was i towarzyszyć w realizacji Waszych pomysłów, przygotowując ten oto program (dający wsparcie merytoryczne oraz finansowe) na realizację Waszych własnych inicjatyw.

Dlatego właśnie trwa już druga edycja programu „Zrealizuj projekt”, w trakcie którego mieliście najpierw możliwość uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych. Podczas zajęć zdobywaliście wiedzę merytoryczną z zakresu zarządzania projektami. Definiowaliście cele, tworzyliście harmonogram i budżet.

Przed nami etap realizacji w grupach projektowych trzech następujących inicjatyw:

Co zyskujecie, biorąc udział w Programie?

  • pieniądze na realizację inicjatywy oraz wsparcie merytoryczne podczas Waszych działań projektowych
  • cenną na rynku pracy wiedzę z zakresu zarządzania i prowadzenia projektów
  • możliwość realizacji własnej inicjatywy wraz z grupą projektową stworzoną z innymi uczestnikami Programu
  • rozwój kompetencji miękkich, takich jak: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wyznaczanie celów i dążenie do nich, komunikacja z innymi
  • udział w spotkaniach dotyczących przedsiębiorczości (więcej informacji wkrótce)
  • certyfikat na zakończenie Programu potwierdzający Wasz udział i realizację inicjatywy

A ponadto:

  • poznanie nowych, fajnych ludzi
  • rozwinięcie swoich dotychczasowych umiejętności

Tutaj możecie podejrzeć, jakie inicjatywy zostały zrealizowane w pierwszej edycji Programu:

SPOTKANIA

Brak nadchodzących spotkań