Program Stypendialny 2016/2017

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko wsparcie finansowe, lecz także wezwanie, które zaadresował do młodych ludzi Papież – Polak: wezwanie do pracy nad sobą, do rozwoju, do realizacji swojego potencjału, ale też do troski o każdego człowieka. 

To trudne zadanie – zwłaszcza dla młodego człowieka, który wciąż szuka drogi i sensu życia. Dlatego właśnie ze stypendiami nierozerwalnie wiąże się Program Stypendialny, który ma być formą wsparcia, drogowskazem i możliwością zaangażowania się w wielopłaszczyznowe projekty inspirowane papieskim nauczaniem. Pragniemy, aby młodzi ludzie mogli w bezpiecznych warunkach i ze zwiększoną świadomością zastanawiać się nad sobą oraz światem, pochylać się nad myślą Jana Pawła II i dyskutować o niej. Chcemy stworzyć stypendystom przestrzeń do spotkań w większym gronie. Naszym celem jest inicjowanie wymiany poglądów i doświadczeń, a także zachęcanie młodych ludzi do tego, aby dzielili się pasjami i zapałem do działania, uwrażliwiali się na drugiego człowieka i wcielali papieskie idee w życie w różnego rodzaju inicjatywach.

 

PROJEKTY W ROKU 2016/2017

  • ODKRYWCY (program dla uczniów szkół podstawowych)
  • PRZEŁĄCZ SIĘ (program dla gimnazjalistów)
  • PAPIESKA AKADEMIA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH (program dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
  • INKUBATOR MIŁOSIERDZIA (program dla studentów)
  • KONKURS NA PROJEKT (program dla studentów)

Zapraszamy!

Dodano: