Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

PROGRAM OBCHODÓW 4. ROCZNICY ŚMIERCI JANA PAWŁA II

PROGRAM OBCHODÓW


 

Szczegóły: www.centrumjp2.pl/2kwietnia

2 kwietnia, pl. Piłsudskiego, godz. 16.00–20.00

Filmowe wspomnienia o Janie Pawle II

Na telebimach na pl. Piłsudskiego zostaną wyemitowane filmy, w których osoby, które osobiście znały Ojca Świętego (m.in. Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kolberger, abp Kazimierz Nycz, Kaziemierz Korbut-Orzechowski, prof. Andrzej Zieliński), dzielą się wspomnieniami ze swoich spotkań z Karolem Wojtyłą, a potem papieżem Janem Pawłem II. Filmy zostały ułożone tematycznie, według klucza: Wujek, Apostoł, teatr, wybór na papieża – i w tej kolejności będą pokazywane.

2 kwietnia, pl. Piłsudskiego, godz. 16.00–22.00

Kwesta na rzecz Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona”


2 kwietnia, pl. Piłsudskiego, godz. 20.00–21.00

Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza

2 kwietnia, pl. Piłsudskiego, godz. 21.00–21.37

Czuwanie

Zgromadzeni na pl. Piłsudskiego usłyszą fragmenty Dzienniczka św. Faustyny, a także będą mogli uczestniczyć w modlitwie, którą poprowadzą abp Kazimierz Nycz oraz ks. Bogdan Bartołd.

2 kwietnia, pl. Piłsudskiego, godz. 21.37


Uroczyste zapalenie pamiątkowego znicza

4 kwietnia, Muzeum Narodowe w Warszawie, godz. 19.00

Koncert Pokolenia JP2 Miłość wam wszystko wyjaśni

(liczba miejsc ograniczona)

W programie:
•    Henryk Mikołaj Górecki, Totus Tuus oraz Tadeusz Matlakiewicz, Msza góralska – utwory dedykowane Janowi Pawłowi II,
•    Iwona Piątek, Źródło oraz Tomasz Szczepanik, Bardziej być – utwory do słów Tryptyku rzymskiego nagrodzone na I konkursie kompozytorskim im. Jana Pawła II,
•    utwory sakralne,
•    wybrane fragmenty Listu do artystów.

Wykonawcy:
•    Chór Centrum Myśli Jana Pawła II, dyrygent – Zofia Sokołowska,
•    Chór Bazyliki Archikatedralnej w Warszawie, dyrygent – Dariusz Zimnicki,
•    Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej,
•    Izabella Kłosińska – sopran,
•    fragmenty Listu do artystów czyta Robert Więckiewicz.

Opublikowano 02.04.2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.