Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Kurs na komunikację

Projekt miał przybliżyć Wam – uczniom szkoły ponadpodstawowej – teorię i style komunikacji przydatne w codziennym życiu oraz w pracy z grupą. W trakcie poszczególnych spotkań w ramach projektu zwróciliśmy uwagę w jaki sposób komunikujemy się ze sobą nawzajem, jaki sygnał światu wysyłamy za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej, oraz jak możecie formułować swoje myśli, potrzeby, poglądy i opinie, tak by być dobrze rozumianym. W trakcie trwania projektu dowiedzieliście się czym jest informacja zwrotna oraz jak należy ją formułować.

SPOTKANIA

Brak nadchodzących spotkań