Program

Program

9.00 – rejestracja uczestników

9.30 – otwarcie konferencji

10.00 – 12.00

Część I

Teologia jako siła kształtująca rzeczywistość

• Prof. Tracey Rowland (John Paul II Institute for Marriage and Family, Melbourne)

Theology as a social force

• Dr Neil Turnbull (Nothingam Trent University)

Theology and/as a Cultural Critique

• Dr Tadeusz Szawiel (Uniwersytet Warszawski)

Teologia a sposób życia

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

 

12.30 – 15.00

Część II

Teologia w działaniu – Millenium Chrztu Polski

• Dr Ewa

Czaczkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Wielka Nowenna – czyli narodowe rekolekcje (1957 – 1965)

• Prof. Jan Żaryn (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa)

Rok milenijny – przekaz i oddziaływanie

• Ks. Prof. Jerzy Lewandowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

Eklezjalna pedagogia narodu w afirmacji życia według kardynała Stefana Wyszyńskiego

• Mateusz Hurysz (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)

Protomillenium. Nieznane obchody 950-lecia chrztu Polski w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w cieniu trwającej I wojny światowej

15.00 – 15.30 przerwa kawowa

 

15.30 – 18.00

Część III

Teologia narodu – doświadczenia i wyzwania

• Prof. Manfred Spieker (Universität Osnabrück)

Nation and religion

• Ks. prof. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Polskie Millenium jako paradygmat komemoracji chrztu narodów w kontekście nowej ewangelizacji Europy

• Dr Paweł Skibiński (Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski)

Naród w wizji historii Jana Pawła II – przypadek Polski

• Michał Sokulski (Magazyn Apokaliptyczny 44, Szczecin)

Mesjanizm narodowy Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do ojczyzny

 

 

Dodano: