Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Program

CZĘŚĆ 1: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

09.00–09.15 Otwarcie konferencji, powitanie

  • J.E. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
  • Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

09.15–12.15 Sesja I, prowadzenie: Centrum Myśli Jana Pawła II

Głosy wprowadzające

  • 30 lat lekcji wolności – Polacy wobec dziedzictwa Jana Pawła II – prezentacja wyników programu badań społecznych Centrum Myśli Jana Pawła II – prof. Krzysztof Koseła (Uniwersytet Warszawski), dr Tomasz Żukowski (Uniwersytet Warszawski), dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Polska Akademia Nauk), dr Mikołaj Jasiński (Uniwersytet Warszawski)
  • Katolicyzm w Polsce jako siła budująca społeczeństwo i wzmacniająca jednostkę – dr hab. Mirosława Grabowska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Badania Opinii Społecznej)
  • Religia a dynamika wolności. Polska, Europa, świat – prof. José Casanova (Georgetown University, Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs)

10.45–12.15 Dyskusja

Prowadzenie: dr Piotr Dardziński (Centrum Myśli Jana Pawła II)

 

CZĘŚĆ 2: DOM ARCYBISKUPÓW WARSZAWSKICH

12.15–12.45 Przejazd autokarami z Sejmu do Domu Arcybiskupów Warszawskich

12.45–13.45 Lunch

13.45–17.15 Sesja II, prowadzenie: Centrum Opatrzności Bożej

Głosy wprowadzające

  • Zakres zmian wywołanych przez I pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w perspektywie uniwersalnej – prof. Giovanni Barberini (Uniwersytet w Perugii)
  • Przełom – I pielgrzymka Ojca Świętego i jej znaczenie w dziejach naszego kraju – prof. Wojciech Roszkowski (Polska Akademia Nauk), prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

15.15–15.30 Przerwa na kawę

  • W jakim sensie można mówić o działaniu Opatrzności poprzez I pielgrzymkę papieża do Polski? – o. prof. Jacek Salij OP (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

16.00–17.00 Dyskusja

Prowadzenie: dr Paweł Skibiński (Centrum Opatrzności Bożej)

17.00 –17.15 Podsumowanie konferencji

J.E. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski

Opublikowano 02.06.2009

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online