Program

CZĘŚĆ 1: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

09.00–09.15 Otwarcie konferencji, powitanie

  • J.E. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
  • Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

09.15–12.15 Sesja I, prowadzenie: Centrum Myśli Jana Pawła II

Głosy wprowadzające

  • 30 lat lekcji wolności – Polacy wobec dziedzictwa Jana Pawła II – prezentacja wyników programu badań społecznych Centrum Myśli Jana Pawła II – prof. Krzysztof Koseła (Uniwersytet Warszawski), dr Tomasz Żukowski (Uniwersytet Warszawski), dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Polska Akademia Nauk), dr Mikołaj Jasiński (Uniwersytet Warszawski)
  • Katolicyzm w Polsce jako siła budująca społeczeństwo i wzmacniająca jednostkę – dr hab. Mirosława Grabowska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Badania Opinii Społecznej)
  • Religia a dynamika wolności. Polska, Europa, świat – prof. José Casanova (Georgetown University, Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs)

10.45–12.15 Dyskusja

Prowadzenie: dr Piotr Dardziński (Centrum Myśli Jana Pawła II)

 

CZĘŚĆ 2: DOM ARCYBISKUPÓW WARSZAWSKICH

12.15–12.45 Przejazd autokarami z Sejmu do Domu Arcybiskupów Warszawskich

12.45–13.45 Lunch

13.45–17.15 Sesja II, prowadzenie: Centrum Opatrzności Bożej

Głosy wprowadzające

  • Zakres zmian wywołanych przez I pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w perspektywie uniwersalnej – prof. Giovanni Barberini (Uniwersytet w Perugii)
  • Przełom – I pielgrzymka Ojca Świętego i jej znaczenie w dziejach naszego kraju – prof. Wojciech Roszkowski (Polska Akademia Nauk), prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

15.15–15.30 Przerwa na kawę

  • W jakim sensie można mówić o działaniu Opatrzności poprzez I pielgrzymkę papieża do Polski? – o. prof. Jacek Salij OP (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

16.00–17.00 Dyskusja

Prowadzenie: dr Paweł Skibiński (Centrum Opatrzności Bożej)

17.00 –17.15 Podsumowanie konferencji

J.E. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski

Dodano: