Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Profesor na KUL-u

Rozpoczął się nowy rok akademicki. Przed studentami po raz kolejny wykłady, ćwiczenia, sesja.

W roku 1953 swoją działalność naukową ze studentami w Lublinie rozpoczął nieznany wcześniej ksiądz z Krakowa – Karol Wojtyła. Posłuchaj relacji świadków, a poznasz niecodziennego profesora.

 

 

[flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/kulost.flv’ splash=’/wp-content/uploads/2013/01/zaslepka_jp2.jpg’]

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z literaturą dostępną w bibliotece CMJP2:
1. Ze sztambucha do sztambucha „Ale Jego duch jest z nami” [koncepcja albumu i oprac. graf. Agnieszka Smreczyńska-Gąbka]. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.

 

2. Obecność: Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / red. Maria Filipiak, Andrzej Szostek; [Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II]. – Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1987 (Lub.: KUL).

 

3. Uniwersytecie! Alma Mater! Służ Prawdzie!: wizyta Ojca świętego Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: przemówienia i fotoreportaż / [oprac. Roman Habarta; fotografie Stefan Ciechan]. – Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1988 (Lub.: KUL).

 

4. Służąc prawdzie, służyć życiu: Lubelskie lata Karola Wojtyły. Jan Paweł II na Lubelszczyźnie / [przedm. Waldemar Żelazny; ikonografię do albumu przygotowali: Maria Filipiak, Cezary Ritter]. – Lublin: Ideamedia, 1999.

 

5. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 90 lat istnienia / red. Grzegorz Kramarek, Eugeniusz Ziemann. – Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL: Instytut Leksykograficzny KUL, cop. 2008.

 

(Biblioteka Encyklopedii Katolickiej 5)

(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Leksykograficzny KUL; 322)

 

Jan Paweł II jako naukowiec

 

1. Wykłady lubelskie / Karol Wojtyła; red. Tadeusz Styczeń [et al.]. – Lublin: Wydaw. TNKUL, 1986 (Lub: KUL).

(Człowiek i moralność / Karol Wojtyła; 3.)

(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ISSN 0860-3367; 120.)

 

2. Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze / Karol Wojtyła; red. Tadeusz Styczeń [et al.; tł. Krystyna Stawecka]. – Lublin: TN KUL, cop. 2000.

(Człowiek i moralność / Karol Wojtyła; 5)

(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 200)

 

3. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne / Karol Wojtyła; red. Tadeusz Styczeń [et al.]. – Wyd. 3 dodruk. – Lublin: TN KUL, cop. 2000.

(Człowiek i moralność / Karol Wojtyła; 4)

(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 142)

 

4. Zagadnienie podmiotu moralności / Karol Wojtyła; red. Tadeusz Styczeń [et al.]. – Lublin: TN KUL, cop. 2001.

(Człowiek i moralność / Karol Wojtyła; 2)

(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 119)

 

5. Wykłady lubelskie / Karol Wojtyła; red. Tadeusz Styczeń [et al.]. – Wyd. 2 popr. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006.

(Człowiek i moralność / Karol Wojtyła; 3)

(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ISSN 0860-3367; 302)

 

6. Miłość i odpowiedzialność / Karol Wojtyła; red. Tadeusz Styczeń [et al.]. – Lublin: TN KUL, cop. 2001.

(Człowiek i moralność / Karol Wojtyła; 1)

(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 111)

Opublikowano 04.11.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online
Rekrutacja
Od 1 września do 10 października 2023 studenci warszawskich uczelni – zarówno publicznych, jak i prywatnych – mogą ubiegać się o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II