Prof. Stanisław Grygiel odwiedził Centrum Myśli Jana Pawła II

Wolność przychodzi spoza czasu, z prawdy, dla której gotów jest umrzeć, a więc dla której musi żyć, jeżeli chce być sobą…  – powiedział prof. Stanisław Grygiel podczas spotkania pt.: „Wolność w antropologii Karola Wojtyły” 7 września 2018 roku w Centrum Myśli Jana Pawła II. Profesor zadumał się nad tajemnicą wolności, w świetle której żyjemy i myślimy. Nawiązując również do 50. rocznicy encykliki Humanae vitae wyraził wdzięczność papieżowi Pawłowi VI za prorocze słowa broniące prawdy, miłości i wolności osoby ludzkiej.

Referat wygłoszony przez profesora stał się wstępem do żywej dyskusji, która nastąpiła bezpośrednio po nim. Rozmowę moderował dr Michał Łuczewski.

Prof. Stanisław Grygiel jest filozofem i filologiem, jednym z najwybitniejszych znawców antropologii chrześcijańskiej. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie pod auspicjami Karola Wojtyły uzyskał stopień doktora nauk filozoficznych na KUL. Był konsultorem Papieskiej Rady ds. Rodziny. Kierował katedrą Karola Wojtyły na Papieskim Instytucie Jana Pawła II przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Wraz z małżonką należał do grona przyjaciół Jana Pawła II. Autor książek: „Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając z Janem Pawłem II”, „Jestem, więc modlę się’, „Od początku – na zawsze. Miłujmy prawdę małżeństwa”.

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów 40-lecia wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii ze spotkania!

Fot. D. Fużyński

Dodano: