Prof. John Finnis w Polsce!

Zapraszamy na wykład wybitnego znawcy filozofii prawa, profesora Johna Finnisa z University College w Oksfordzie, pt. „Dusza i ciało”.

Data: 17 grudnia
Godzina: 18.00
Miejsce: Centrum Myśli Jana Pawła II, ul. Foksal 11, 1 piętro.

Prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na wykładzie profesora Finnisa na adres: awalas@centrumjp2.pl

John Finnis – australijski filozof, specjalizujący się w filozofii prawa. Jeden z najważniejszych przedstawicieli współczesnej filozofii prawa natury. Jego książka Prawa naturalne i uprawnienia naturalne (1980) w istotnym stopniu przyczyniła się do ożywienia tradycji prawa naturalnego w drugiej połowie XX wieku. Filozofia prawa Finnisa została sformułowana w opozycji do dominującego w krajach anglosaskich nurtu pozytywistycznego, opierającego się na pracach Johna Austina i Herberta L.A. Harta. Chociaż propozycja Finnisa wywodzi się z tradycji tomistycznej (a ściślej z neotomizmu i oksfordzkiego tomizmu analitycznego), to jest ona wyraźnie odmienna od idei św. Tomasza z Akwinu.

Pobyt profesora jest związany z międzynarodową konferencję naukową: „W 20 lat po Veritatis Splendor. Etyka zobowiązań absolutnych”, która odbywać się będzie na UKSW. Więcej informacji na stronie: http://www.vs2013.pl/

 

Dodano: