Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Prelegenci

 

Dr Ewa K. Czaczkowska, dziennikarka, historyk, założycielka portalu Areopag21.pl, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW; przez ponad 20 lat związana była z dziennikiem „Rzeczpospolita”, obecnie publikuje w wielu czasopismach.  Autorka książek: Kardynał Wyszyński. Biografia, Siostra Faustyna. Biografia ŚwiętejKościół XX wieku, Laureatka m.in. nagrody dziennikarskiej im. Biskupa Jana Chrapka „Ślad” oraz dwóch Feniksów przyznawanych przez Stowarzyszenie Wydawców  Katolickich.  

Mateusz Hurysz, doktorant III roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel historii i społeczeństwa, WDŻ i wychowawca w szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu. Stypendysta arcybiskupi i uniwersytecki, nagrodzony w V edycji na ,,Najlepsze prace magisterskie i doktorskie miasta Poznania w 2010 r.’’. Autor publikacji w Kronice Miasta Poznania, Dzieje Grodu Przemysła, Przeglądzie Wielkopolskim.

Ks. prof. Jerzy Lewandowski,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Dogmatyków Polskich, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Polskiego Komitetu doradczego Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego Communio. Od 1981 — stały współpracownik Wydawnictwa Naukowego Peter Lang w Szwajcarii. Autor:  Naród w dziejach zbawienia (2001),  Naród w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wyd. II 1989).

Prof. Tracey Rowland, John Paul II Institute for Marriage and Family (Melbourne), wykładowca Uniwersytetu Notre Dame w Sydney oraz członek Centrum Teologii i Filozofii na Uniwersytecie w Nottingham. Członek kolegium redakcyjnego północnoamerykańskiej edycji czasopisma Communio. Autorka książki Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI (2010) oraz licznych artykułów naukowych.

Dr Paweł Skibiński, polski historyk i politolog, Dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, związany z Muzeum Historii Polski. Zajmuje się historią najnowszą Polski i Hiszpanii (stażysta Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie), autor m.in. Państwo generała Franco: ustrój Hiszpanii w latach 1936–1967, członek redakcji kwartalnika „Konserwatysta”.

Michał Sokulski, współpracownik Magazynu Apokaliptycznego „Czterdzieści i Cztery”, absolwent filologii polskiej i teologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Prof.  Manfred Spieker, Universität Osnabrück , socjolog i teolog, wieloletni przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Chrześcijańskich Nauk Społecznych, a także obserwator z upoważnienia Stolicy Apostolskiej przy Komitecie Polityki Społecznej Rady Europy. Autor publikacji m.in. Der verleugnete Rechtsstaat. Anmerkungen zur Kultur des Todes in Europa (2005), Kirche und Abtreibung in Deutschland (2000), Katholiken in der Politik. Das Beispiel Polen und Deutschland (1998).

Dr Tadeusz Szawiel, socjolog, pracownik naukowy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes fundacji Instytut Badań nad Podstawami Demokracji. Autor i współautor książek: Anatomia elit politycznych. Partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 1991-1993, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego. Członek Rady Programowej „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”.

Dr Neil Turnbull, Notthingam Trent University, wykładowca filozofii. Jego zainteresowania to filozofia nauki, filozofia religii, filozofia umysłu. Autor artykułów: The ontological consequences of Copernicus: global being in the planetary world. Theory Culture & Society (2006), Thinking and the art of furniture. Space and Culture (2004).

Ks. prof. Alfred Wierzbicki, kierownik katedry etyki Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wykładał filozofię Karola Wojtyły na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz etykę na Uniwersytecie w Parmie i Uniwersytecie w Sassari. Od 2006 roku dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelnym kwartalnika „Ethos”. Autor i redaktor licznych publikacji książkowych (także poetyckich), prac naukowych.

Prof. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Naukowej. Publikował w wielu czasopismach (Acta Poloniae Historica, Kwartalnik Historyczny, Więź). Jest redaktorem naczelnym pisma „Na poważnie”. Wydał mi. in.:  Kościół a władza w Polsce. 1945–1950 (1997), Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989) (2003), Kościół w PRL (2004), Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX wieku, (2013)

 

 

Opublikowano 05.11.2013

ZOBACZ RÓWNIEŻ

31 maja
Jak uczyć się słuchać aktywnie? Co może nam w tym przeszkodzić? Na te i inne pytania odpowiada Witek Janowski.
21 czerwca rozpocznie się jubileuszowa rekrutacja do programu stypendialnego miasta stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. To czas, by zebrać wszystkie niezbędne dokumenty.
Nasz Chór zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.